aloya

180 tekstów – auto­rem jest aloya.

Słodka Aurora

mnie nie wypada
ba­wić się w tańcu twoimi włosami
pieścić je gładzić między dłoni palcami
i wzro­kiem uwodzić

mnie nie wypada
na­miętnym po­całun­kiem obudzić cię z rana
gdy nocą roz­kosznie plątałeś nasze ciała
miłości warkoczem

a czyż mnie wypada
z ust twoich spijać
prag­nień spełnienie
bez znieczulenia

chcę od­dać swe kochanie
tak jaw­nie na ko­lanach i bez­wstyd­nie ale
czy to wy­pada być słodką
Aurorą dla ciebie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 kwietnia 2016, 10:26

Niewinne kwiaty

naiw­ne i wierne
niczym welon
na głowie złotowłosej
ska­zane na samotność
więdną w swej bieli
niewin­ne białe kwiaty 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 kwietnia 2016, 17:30

Jestem kobietą

nie jes­tem ze stali
ser­ce mam miękkie
cza­sami boli
gdy cios po­wala na ziemię
nie lękam się
jes­tem kobietą
walczę

nie uciekam przed nieznanym
nie uk­ry­wam twarzy
nie boję się obojętności
jej i tak nie zależy

uciekam przed złem
te­go świata
co fałszy­wym słowem uwodzi
brud­ne piękno rozprasza

lecz gdy mnie dogoni
nie za­waham się
mu spoj­rzeć w oczy
i bez­sze­les­tnie miłością zabić
jes­tem kobietą
zwyciężę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2016, 00:19

Księżyc gitara i ty

Przyjdź do mnie tej nocy
Gdy księżyc roz­sy­pie swój blask
Przyjdź
Usiądziemy przy ognisku
Twarzą w twarz
Weźmiesz w dłonie swą gitarę
Uderzysz w stru­ny tak
Że zat­rząśnie się las
Na znak miłości w nas
Ja pogładzę two­je skronie
I zaśpiewam

Graj kocha­nie graj
Nie przestawaj
Niechaj
Wiatr góry przenosi
Nie­chaj się
Niebo otworzy
A ty graj nie przestawaj
Graj graj
Ro­zeg­raj życie tak
By od­dało nam w zachwycie
Stra­cony czas 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 kwietnia 2016, 22:03

gdzie jesteś

gdzie jes­teś ty
któryś jest

między gwiazdami
cho­wasz się

zat­rzy­mam czas
cofnę rze­ki bieg

od­najdę cię
choćby to był dzień
przed śmiercią

wys­tar­czy mi
by doz­nać szczęścia 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 kwietnia 2016, 21:22

o poranku

rozkwitasz
i wciąż ob­ja­wiasz swój niedosyt

to dobrze

zroszony
miłością łąk będziesz

sma­kiem tęsknoty
młodością wieczoru
gwiazdą serca

pta­ku niebieski
przyleć 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 marca 2016, 00:34

Posąg

na dłoni
skrzyżowały się myśli

zam­knęłam ją

za­hip­no­tyzo­wałeś spojrzeniem
za­mieniłeś w posąg

nikt nie wie
że bi­je w nim serce

nikt
tyl­ko ty 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 marca 2016, 21:28

Pocałunek duszy

gram
oddechu
wystarczy
dla
duszy
by
pocałunkiem
wskrzesić
martwą
miłość 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 lutego 2016, 14:10

Pewnej nocy

Pew­nej no­cy szu­kałam gwiazdy
naj­jaśniej­szej na niebie
i za­miast niej
zna­lazłam ciebie
z roz­gwieżdżonym uśmiechem

Księżyc spoj­rzał zdzi­wionym wzrokiem
że wolę twój uśmiech od je­go blasku
i stworzył w półbrzasku
scho­dy do ziemi

Zatańczmy
splećmy dłonie
niech ogień zapłonie
a gwiez­dny pan
w cza­row­nym ukłonie zaświeci
pełnią nam

Wierzę że tam jest raj
gdzie ty i ja
miłości gram
wys­tar­czy do szczęścia
by dojść do nieba bram 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 stycznia 2016, 09:09

zabierz mnie

za­bierz mnie na ko­niec świata
nagą

popłyńmy tratwą

po­wie­dzie nas wiatr

a gdy me­wy wypatrzą
ok­ry­jesz mnie
mor­ską pianą

i na pokuszenie
sca­limy serca
na amen

czy coś w tym złego
że kocham
za darmo 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 stycznia 2016, 02:25

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku