aloya, teksty z lipca 2012 roku

9 tekstów z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Splecione dłonie

Sple­cione dłonie
Ten sam oczu blask
Uczu­cie na­dal płonie
Choć minęło już ty­le lat

Ser­ce ser­ca stęsknione
Nie liczy się czas
Ty­le jeszcze po­mieści się w nas
Ważne że jest nas dwoje

Całuję us­ta Twoje
Na­miętnie jak pier­wszy raz
Ty gładzisz włosy moje
Do ser­ca tu­lisz twarz

Wciąż w nas płonie miłości żar, choć minęło już ty­le lat... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 lipca 2012, 11:07

~ Ach wolności ~

Zieleń łąk, uro­da kwiatów, śpiewy ptaków,
Na­tura swój kon­cert roz­poczy­na
Słyszę ją...

Cu­dow­na har­mo­nia is­tnienia
aż dusza za­mienia się w mo­tyla
a mo­tyle...?

Mo­tyle nie płaczą
one tańczą na krop­lach łez
niczym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 lipca 2012, 09:53

~ Miłość ~

Miłość ...niepow­tarzal­na, cza­sami ta­ka banalna
Przez świat spa­cerując, na ka­mieniu przysiadła
War­kocze złotem świeciły w oczach og­ni­ki tańczyły
A us­ta na­miętnością nab­rzmiałe gorącym og­niem płonęły

Sie­działa wpat­rzo­na przed siebie is­tnień ludzkich szukając
I każdej na­pot­ka­nej duszyczce płatek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 lipca 2012, 23:19

~ Cień ~

Bez powątpiewa­nia bez og­ra­nicze­nia
Pod­daję się w całości zniewo­leniu swe­go cienia

Sa­mot­nie niczym jeździec na czar­nym ko­niu pędzi
Zza siódmej gdzieś pla­nety, by tuż przed słońcem zdążyć

Ogar­nia mo­je ciało jak śnieżno biały woal
I niczym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 lipca 2012, 17:53

~ Oczy Nocy ~

Dziś w oczy no­cy spojrzałam
Głębo­kie i pełne gwiazd
Gi­tarę w dłonie swe wzięłam
By dla niej marze­nia swe grać

Po długich cien­kich stru­nach
W ciem­ności płynie me­lodia ma
I niczym księżyco­wa łuna
Rozświet­la mrok co w duszy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lipca 2012, 12:50

Wymyśliłam Sobie Ciebie

Wy­myśliłam so­bie Ciebie
W blas­ku gwiazd przy sta­rym dębie
Polną ścieżką biegłeś do mnie
Niosiąc w dłoniach szczęścia płomień

Two­je imię wymarzyłam
W korze dębu wyrzeźbiłam
A gdy księżyc blask odsłonił
Cień pos­ta­ci się wyłonił

Niczym anioł przy mnie stałeś
Rękę swoją mi podałeś
A ja w marze­niach zatopiona
Skrzydłami Twy­mi otoczona

Zasnęłam wśród liści paproci
Sniąc sen co życie osłodzi
A wiatr poplątał me myśli
By jut­ro no­wy sen wyśnić 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 lipca 2012, 11:37

Idę do Ciebie

Idę do ciebie drogą konwaliową
Bez­sze­les­tnie niczym mo­tyl dot­knę twych ust
Na­maszczę Twe ciało aro­matem miłości
De­likat­nie wkradnę się w ser­ca Tew­go rytm
Na­poję Cię wodą ze stud­ni rozkoszy
Na or­bi­cie nieba zat­rzy­mam czas
Popłyniemy ra­zem oceanem marzeń
Kołysa­ni na­miętnością w bez­kresną dal. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2012, 11:28

Jeśli tylko chcesz

Czy­tam Cię...
Chcę poz­nać każdą cząstkę Ciebie.
Śpiewam Cię każdą nutką Two­jej myśli.
Sek­ret Twój uk­ry­ty jest w małym kamyczku
ściśniętym w mo­jej dłoni.
Po­daj mi klucz
Pozwól od­czy­tać ta­jem­nicę twych uczuć
I ra­zem poszy­bować w przes­tworza marzeń.
Jeśli tyl­ko chcesz za­biorę Cię tam
Gdzie nie kończy się sen. 

wiersz • 8 lipca 2012, 10:21

Szept Duszy

Dusza prze­wija się między cieniem a blaskiem.
Na ha­maku miłości przy­tulo­na do listka,
cza­sami usy­pia kołysa­na wiatrem.
Gdzieś pod małym ka­myczkiem uk­ry­ta prawda
niewidzial­na jak sen
roz­wiewa się po­woli we mgle zapomnienia.
Nikt nie usłyszy tęskno­ty duszy
bo prze­cież dusza jest niema
A świat...?
Świat wciąż is­tnieje
otoczo­ny bar­wa­mi mru­gających neonów
Tyl­ko pośród dzi­kich traw
wciąż słychać szept tęskniącej Duszy. 

wiersz • 7 lipca 2012, 15:20

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku