aloya, teksty z listopada 2012 roku

3 teksty z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Czasem płacze deszczem świat

Cza­sem płacze deszczem świat,
chmu­ry klębią się
zasłaniając słońce.
Ciem­ność ogar­nia ziemię
a ludzie błagal­nie
proszą o je­go promyk.

Życie toczy się na­dal kołem for­tu­ny,
raz za­bierając,
by po­tem od­dać ponownie
łód szczęścia
ob­darzając nadzieją
ludzkie is­tnienia.

Za­kasając ręka­wy
z pod­niesioną głową
sta­wiamy czoła wciąż
no­wym wyzwaniom
które sta­wia nam życie.

Nie oglądając się w przeszłość
kiero­wani intuicją
ufa­my sobie
wie­rzy­my i 
zaw­sze będziemy wie­rzyć
w swoją dobrą wolę. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 listopada 2012, 11:09

W krainie ciemności

Wokół pa­nuje ciem­ność,
czuję za­pach pustki.
Nie ma końca ni początku,
ciało pa­raliżuje strach
w umyśle rodzi się lęk.

Boję się!

Upor­czy­wie szu­kam dłoni,
w pa­nice tracę oddech,
cisza przestła już grać,
słyszę tyl­ko prze­rażający szum.

O wład­co mro­ku! Kim jesteś,
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 listopada 2012, 11:36

Pieśń kwiatów

Na łące piękną jesienią,
snują się gęste mgły.
Jak pucho­wa kołdra,
otu­lają kwiaty do wie­czne­go snu.

Słyszę cichą pieśń,
spod głębin ziem­skich echem uchodzi.
Jest jak więź, jak siła milcząca
co skur­czem ser­ca w ciało godzi.

Ta pieśń to płacz kwiatów
zam­kniętych cze­luściach podziemnych,
ich głębo­ka tęskno­ta do słońca,
do mo­tyli na płat­kach tańczących.

Nie płaczcie kwiatów duszyczki,
z po­ranną rosą kiedyś znów wzejdziecie.
Dziś, anioł waszą tęsknotę uciszy,
a wiosną, oz­dobą świata będziecie. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 6 listopada 2012, 09:50

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku