aloya, teksty z maja 2015 roku

5 tekstów z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Nadzieja

Biegnę wciąż przed siebie,
życie mnie pogania
uderzając ba­tem po plecach.
Za­biera mi cen­ne klej­no­ty czasu,
za bar­dzo poz­wo­liłam mu na to.
Dlacze­go, py­tam się dlaczego?
Szyb­ko chcesz mnie od­dać śmier­ci w ramiona.
Wiem , ona zaw­sze jest tuż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 maja 2015, 15:30

I przyszła noc

I przyszła noc po-cichutku
ub­ra­na w płaszcz z ty­siąca gwiazd
a księżyc w złotej poświacie
na har­fie roz­koszy jej gra
za­tańcz ze mną tej nocy
por­wij w og­nień namiętności
niech ziemia roz­stąpi się nam
a niebo zat­rzy­ma czas
za­jaśniej znowu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 maja 2015, 14:56

Jeszcze nie

Jeszcze nie
jeszcze nie po­ra na wyznania.
Słyszysz szept wiat­ru pośród drzew?
on wyz­naję miłość słońcu
po­całunek składa na chmurach
posłuchaj.
Jeszcze nie
nie mów nic
usiądź nad brzegiem
zbierz pianę z wzburzo­nej rzeki
posmakuj
jeszcze możesz popłynąć z jej nurtem.
Wej­rzyj w swo­je serce
dot­knij sumienia
jeszcze możesz
możesz go zapytać
nim co­kol­wiek mi wyznasz
J.W 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 maja 2015, 15:02

Odejdź

le­piej odejdź już
zmrożone ser­ce nie pot­ra­fi uro­nić łzy
nie trzy­mam twoich dłoni
uśmie­chem cię pożegnam
czy cię kochałam?
to nie is­totne dziś
po­wiem tyl­ko tyle
żegnaj
może kiedyś ciepły wiatr
przy­wieje miłe wspomnie
i cichym pocałunkiem
roz­to­pi ser­ca lód
lecz dziś
odejdź już 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 maja 2015, 23:53

Tajemniczy ktoś

Cza­sem przy­pad­kiem cza­sem nie
przy­wołuje mnie
przy­tula się do serca
jak by pro­sił o więcej miłości
ale ma jej pod dostatkiem.
Możne prag­nie cze­goś więcej?
Py­tam ale wiem że nie odpowie
nie zna słów
je­go oczy przemawiają
mową tyl­ko mi znaną
uchy­lił mi rąbka tajemnicy
bo prze­cież się kochamy
miłością bezgraniczną
Ja i mój ta­jem­niczy kot
J.W 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 maja 2015, 11:36

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku