aloya, teksty z października 2012 roku

15 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Jest taki dzień w roku

Is­tnieje gra­nica
po­między życiem a śmiercią
tam gdzie,
słońce sty­ka się z ziemią,
każdy z nas
wkrótce tam dojdzie
bez wyjątku.

Na gra­nicy
jest tęcza ogromna,
a w niej scho­dy do nieba.
Przyo­dziane w suk­nię
z mgły po­ran­nej dusze,
wchodzą do słońca
na zawsze.

Jest je­den dzień w roku
święty wyjątkowy
w którym każdy żyjący
myśli z ni­mi łączy.

Bo, póki my 
żyje­my na tym świecie
oni też is­tnieją
idą przez stulecia
pod osłoną mgły
ręka w rękę
w pamięci. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 31 października 2012, 11:34

Pobiegnij za mną

Po­bieg­nij za mną leśnym szlakiem,
nie ważne czy to zi­ma czy lato.
Znaj­dziesz tam księgę prawd ukrytych
i ty­le ścieżek już rozmytych.

Spójrz na ten ka­mień pod sta­rym dębem,
on też ma duszę i zaklęty w sobie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 października 2012, 12:12

Cicha noc

Cicha noc.
W górze ty­siące mi­gocących gwiazd,
cała ziemia pogrążona we snie.

A ja...
idę sama,
myślę sobie;
jakże cud­nie mu­si być w niebie.

Za­pat­rzo­na w przestrzeń
pytam;
cóz mi lo­sie, przy­niesiesz jeszcze?

Czy ra­dość, czy miłość,
czy mą duszę udręczysz?

Krok nie pew­nie stawiam
szu­kam no­wych szlaków.

Czy się zgu­bię?
nie wiem...
cichut­ko stąpam,

by nikt nie po­myślał
że się życia boję.

Chwy­tam chwile
nim zam­knie sie powieka,


by cie­szyć się tym co jest
tu i teraz,
i trwać,,

aż, skończy się czas,
ziem­ski czas. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 października 2012, 10:55

wspomnienie

Za ok­nem ucieka czas.

Siedzę w bu­ja­nym fotelu
cze­kam na sen.

Mu­zy­ka gra, gra,..
poczułam do­tyk twych dłoni
tak blisko,

opuszka­mi palców
do­tykasz moich włosów

i ciepłym ni­by pocałunkiem
mus­kasz usta.

Za­my­kam oczy...
słyszę szum oceanu,
i śpiew mor­skich syren

to wte­dy pier­wszy raz klęcząc
da­rowałeś mi małą muszelkę
a w niej swo­je serce 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 28 października 2012, 10:34

Kim Jestem?

Kim jestem?

Raz aniołem,

unoszę na skrzydłach
miłos­nym westchnieniem
upa­jam do syta,

po­tem demonem
w piekiel­nych odmętach

tar­gam zdo­byte serca
w gorącej roz­koszy kąpię
by potem

nag­le odejść,
zos­ta­wić tęsknotę

pew­ne­go dnia
znów powrócić
na­miętność rozbudzić

i kochać, kochać
tak...bez pamięci

każdą sekundę
miłości poświęcić
i nag­le zniknąć,

tak po prostu. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 27 października 2012, 19:07

Pod rękę ze śmiercią

De­likat­nie jak kochanek
obieła płaczącą duszę,

wyjęła z pościeli
jak dziec­ko i

pieściła w swych dłoniach
kołysząc do wie­czne­go snu.

Potem...

alejką
oświetląną światłem
po­zaziem­skiego życia,

wpro­wadziła tam
gdzie nie ma łez,

gdzie nic
już nie boli,

gdzie ze­gar
w miej­scu stoi.

Tam dusze
w oceanie ra­dości pływają i
czekają...

ztęsknione za bólem,
za cza­sem,by
znów powrócić,

w niepewność
ziem­skiego życia.

I tak przez wieki aż 
do skończe­nia świata.

( Mo­je wyob­rażenie śmier­ci ) 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 października 2012, 10:29

Spadająca gwiazda

Widziałam spa­dającą gwiazdę

jak strzała
prze­biła ziemię,

jej błysk wywołał
u mnie lęk.

Pomyślałam;

może, zab­rała
czyjąś duszę w zaświaty
zos­ta­wiając łzy?

a może...

tra­fiła w ser­ce kochan­ka i
roz­kochała
do nieprzytomności.

Boję się
spa­dających gwiazd,
choć są ta­kie piekne. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 18 października 2012, 22:58

Jesienny deszcz

Je­sien­ny deszcz
kro­pel­ka­mi
pieścił mi dłonie.

po­tem...
włosy całował
i skro­nie,

po­tem...
cała już byłam
w je­go objęciach

od głowy do stóp
prze­mok­nięta.

Nie mogłam sie op­rzeć,

je­go pożąda­nie
było jak 
miłos­ne wyz­na­nie.

Tańczyłam...tańczyłam i 

w ser­cu marzyłam, by 
zos­tać z nim
już na zawsze. 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 15 października 2012, 00:51

Powiedz...

Powiedz...
Pójdziesz ze mną
w niez­na­ne dni krętą drogą? I po­dasz mi rękę
gdy sza­rość chwil przysłoni oczy?
Powiedz..
Ot­rzesz łzy gdy dusza zapłacze
a ciało zat­rwoży? I zam­kniesz tęsknotę
wśród ty­siąca kwiatów?
Odpowiedz 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 14 października 2012, 13:14

Noc

noc po­woli
jak kot
się zak­ra­da
by zab­rać mnie w sen
ale ja
jeszcze nie chcę spać
chcę z
księżycem
w gwiaz­dki grać
po­fig­lo­wać
coś spso­cić
z mądrą sową
w dys­kusję się wdać
a gdy okaz­ja się na­darzy
z nieto­perzem
pof­runąć gdzieś w świat
nie chcę spać
no cóż
chcę marzyć
i już 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 12 października 2012, 00:07

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku