aloya, teksty z września 2012 roku

13 tekstów z września 2012 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Realność Marzenia

Świecie, is­tnieniesz!
praw­dzi­wość real­ność
spełnij!

Już to masz!

wytęż wzrok i uszy.

Widzisz?

Słyszysz?

Wy­ciągnij dłoń.
Dot­knij!

Bierz!
Jest Twoje. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 30 września 2012, 13:47

Zaklęte miasto

Jest w każdym miej­scu na świecie
mias­to zaklęte.

Tam krzyże błyszczą pod niebem
i kwiatów naręcza.

Płoną zniczów tysiące
światłość nadając,

by wśród cmen­tarnych uliczek
w ciem­ności nie błądząc.

Tam ciała naszych najbliższych,
spoczy­nek swój mają.

Po długiej podróży po ziemi
w wie­czny sen zapadają.

Ich us­krzyd­lo­na dusza
ma­gią spowita,

w niebies­kiej krainie
cud­nym kwiatem rozkwita.

I szep­cze nam cza­sem
w ciszy do ucha.

Ci....
nie płacz!
Ja jes­tem szczęsliwa. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 29 września 2012, 10:20

Dar świata

Roz­ba­wiona, rozmarzona
lam­pkę wi­na w ręku trzymam.

Wznoszę toast!

Za ciebie za siebie,
za życie,

niech trwa
i kwit­nie z zachwycie.

Nie ważne troski,
czas ot­rzeć łzy,

niech to co złe
odej­dzie, precz!

Uto­pi się
w stud­ni dnie.

Wytęż wzrok.

Spójrz!

Jak pięknie zakwita
miłości kwiat.

Weź go w swe dłonie.

Czujesz?

Ciepłem promieniuje,
za­pachem obezwładnia.

Pod­daj się i nie broń,

tyl­ko płyń, płyń...
na skrzydłach muzyki

za cud­nym aromatem
który ofiaru­je ci świat.

i bierz,
nie odmawiaj

Bo jes­teś te­go wart. 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 28 września 2012, 09:35

Na walizkach

Spa­kowa­na wa­liz­ka
w ręku bi­let.

Pop­ra­wiam ci kra­wat
A ty...
po­całowałeś mo­je us­ta.

Wy­jeżdżasz...
wiem.

Znów będę cze­kać.
Zas­ta­nawiam się jed­nak,
Czy My 
to wciąż my?

Czy is­tnieje­my?

Ociera­my się o siebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 27 września 2012, 09:06

Agnieszka

Przed lus­trem stoi
jak cień,
po­tar­ga­ne włosy
czesze...

a żal
owi­ja jej szyję
niczym szal,
po­woli za­cis­kając pęntlę.

Życie nie skąpi jej bólu.

Po cier­nistej drodze stąpa,
ka­lecząc sto­py do krwi.

Ag­nie­szko!
otwórz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 39 fiszek • 26 września 2012, 11:43

Świecie mój...

Ciem­na noc,
zabłysnęła gwiazdami.
Gdzieś z od­ległej krainy,
popłynęła cicha pieśń.

Słowa drżące,niedomówione
składam w całość.

Pytam...
Gdzie jes­teś?
świecie z tam­tych lat.

Zab­rał cię
życia bieg?

Jak rze­ki nutr,
tak szyb­ko odpłynąłeś,
w przeszłości mrok.

Zos­ta­wiłeś w ser­cu żal,
wspom­nień czar,
miłości blask,
i ty­le...
niedo­kończo­nych jeszcze spraw.

Cza­sami pragnę się zatrzymać
bo sił już brak.
Lecz gwiaz­dy swym blas­kiem
bu­dują no­wy świat.

Ich słodycz prze­nika mnie,
i słyszę głos co wzywa;
- idź...
przyszłość czeka!


Con­cier­to de Aran­juez Er­nesto Cortázar
Piękna melodia. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 24 września 2012, 10:44

Jesienny listek

Lis­tek ma­lowa­ny je­sienią
po­daro­wał mi wiatr.
Za­wiro­wał nad mą głową,
nim w dłonie me wpadł.

Przy­tuliłam go do ser­ca,
usłyszałam cichy szept;

To ja...To ja...
Two­ja miłość,
cze­kam na Ciebie.
Czy słyszysz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 23 września 2012, 14:25

Niezwykły sen

Nie wiem już sa­ma
czy to był sen czy ja­wa.
Wśród ciem­nej no­cy
głos usłyszałam.

Przy­tul­cie się,
poczuj­cie ciepło ser­ca,
a otaczający wszechświat
zat­rzy­ma cza­su bieg.

Cze­ka w nim ty­le szczęścia,
życie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 września 2012, 12:58

Droga przez życie

Idę do przodu
wręcz biegnę,

po­tykam się
upadam.

Ciężko się podnieść.

Chwi­la zadumy
zamyślenia.

Py­tanie dlaczego?

Pod­po­wiedź sumienia

-nie tędy droga.

Rękę po­daje ja­kaś siła,
po­maga wstać.

Dob­ry Boże
jesteś
gdy sił już brakuje.

Ser­ce na­pełniasz nadzieją.

Gdy ciem­ność ogarnia
oczy przecierasz
swoją dłonią.

By
światłość prze­nikła do duszy.


Nie jest łat­wo,
wiem
Lecz Ty uczysz pokory.

Uno­sisz w chwi­lach zwątpienia.

Dob­ry Boże
ofiaruję Ci serce
z pieśnią dziękczynienia. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 13 września 2012, 10:48

Taniec z wiatrem

Ta­niec z wiatrem

Tańczę z wiat­rem
na leśnej po­lanie.

Lek­ko pro­wadzi
po kwiatów dy­wanie

Włosy roz­wiewa
liśćmi ob­sy­puje,

Uno­si bezwład­nie
ciepłem ujmuje

Z nieza­pomi­najek
zaplótł mi wianek,

pachnidłem
na­maścił skro­nie.

Bym za­pamiętała
gdy się obudzę,

zmysły piękna
w ma­gii snu zaklęte. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 września 2012, 11:18

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku