aloya, strona 18

180 tekstów – auto­rem jest aloya.

tęsknota

Wspo­minam nasze piękne dni
Jak kiedyś by­liśmy tyl­ko my
Spa­cery po plaży, szum morza i zachodzące słońce
A na niebie gwiaz­dy mrugające

Gdzieś znikło wszys­tko odeszło hen.
Cóż po­zos­tało tęskno­ty cień
Gdzie się podziały tam­te godziny
Dokąd odeszły I z czy­jej winy.

Za­pytać muszę swe­go ciała duszę
Może coś pod­po­wie skry­cie O moim dal­szym bycie.

wiersz
zebrał 12 fiszek • 9 lutego 2012, 11:23

W ogrodzie

Wyszłam na spa­cer w swym pięknym og­rodzie
Gdzie kwitły w tym cza­sie drze­wa wiśniowe
Gdzie pszczółki zbierały słod­ki miód z kwiato­wych kielichów
A pośród nich słyszałam śpiew słowików

W ich śpiewie poczułam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 8 lutego 2012, 16:03

Gwiazdy

Kiedy pat­rzę w niebo pełne złotych gwiazd
To każda z nich ma so­bie in­ny blask.
Każda z nich po­siada w so­bie moc
Spełnienia marzeń w tę je­dyną ciemną noc.

Otu­lone księżyca ciepłym cieniem
Opat­rzo­ne ludzkim cier­pieniem
Mru­gają uśmie­chając się czule
Obiecując szczęście i dając nadzieję.

Chcę po­biec do nich drogą mleczną
Marze­niem dot­knąć choćby jedną.
I spłonąć w blas­ku i zachwy­cie
Wierząc w spełnienie w duszy skrycie. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 lutego 2012, 18:11

Kiedy za­mykam oczy Ciała a ot­wiera­my oczy Duszy dos­trze­gam to co naj­piękniej­sze POEZJĘ...wnętrze sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 lutego 2012, 13:36

Marzenia

Są w moim życiu ta­kie chwi­le
Że myśla­mi jes­tem gdzieś daleko.
Jak­by w nie real­nym świecie.
Gdzieś na in­nej pla­necie.

Zas­ta­nawiam się dlacze­go tak bywa
Że wszys­tko tak ba­nal­nie się zaczy­na
A po­tem ser­ce  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 lutego 2012, 17:15

MOJA POEZJA

POEZ­JO jes­teś jak pro­myczek prze­bijający się przez gęste chmu­ry te­go brud­ne­go świata.
Po­budzasz zmysły które pro­wadzą do raj­skiego og­ro­du które­go tak real­nie nig­dy nie będzie.
Ale choć przez chwilkę poz­wa­lasz od­czuć praw­dziwą wol­ność i szczęście . 
Żyj WIECZNIE. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 lutego 2012, 17:26

WSPOMNIENIE

Jak gwiaz­da na niebie
Z przed ty­siąca lat
Tak dziś ta je­dyna
Pa­mięta ten świat

Ten świat w którym kiedyś
Dziecin­ne me dni
Bez­tros­ko płynęły
Wśród cu­dow­nych chwil

W tym świecie pamiętam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 2 lutego 2012, 18:04

Wyznanie

Tak...Weź mnie w swo­je dłonie Niech poczuję że jest nas dwo­je
Chcę od­dać Ci ser­ce swoje.
Zacza­ruj ten cho­ler­ny świat który jest grosza wart.
I poz­ba­wiony ko­loro­wych barw

Uczyń aby każdy dzień był łat­wiej­szym
I spraw aby ból był mniej­szym
Proszę! wy­bacz mi moją prawdę nie pot­ra­fię żyć inaczej
To jest dro­ga moich marzeń i nie mogę się zat­rzy­mać
Już nie potrafię 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 1 lutego 2012, 18:10

Kraina Tęczy

Po­daj mi dłoń zam­knij oczy i chodź za mną
Zap­raszam Cię do " KRAINY TĘCZY "
Mo­jego dru­giego świata ma­lowa­nej ko­lora­mi nieba.
Gdzie jest MIŁOŚĆ RA­DOŚĆ I WIE­CZNE JEST LA­TO a zi­my nigdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 stycznia 2012, 08:50

czas

Czas bieg­nie do przo­du i tak być musi
A wraz z nim tonę w prze­paści co­raz głębszej.
Lecz siła wewnętrzna karze mi wracać
prze­cież jes­teś sil­na. -głos podpowiada.
mu­sisz war­to, bo życie to dar.

Czy czas coś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 30 stycznia 2012, 09:28

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku