aloya, strona 2

180 tekstów – auto­rem jest aloya.

W twych dłoniach

W twych dłoniach
Ciepłych jak wiosen­ne słońce
Og­rzać prag­nie swe ser­ce pe­wien ktoś
Kto co noc tęskni i płacze

Lecz nie skarży się Bogu
Że umiera powoli
Na życia progu
Sa­mot­nie jak pies

Czy prag­nieniom tym nastąpi kres
Czy po­jawisz się jak deszcz w upal­ny dzień
I zdążysz tuż przed śmiercią
Dot­knąć jeszcze ust jej 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 stycznia 2016, 08:46

Chłód zimowych nocy

Dot­knij moich ust

Scałuj zmysłowo i chciwie
cały chłód zi­mowych nocy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2016, 12:19

Nie ufam ci

Nie ufam ci
iro­nizu­jesz uśmiechem

Nie wierzę słowu
po co
by za­bolało (de novo)

Wiara to bańka mydlana
kolorowa
lecz chwilowa
pęka dźgnięta wydechem

Le­piej odejdź ra­zem z powietrzem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 stycznia 2016, 06:58

Tej nocy

Tej nocy
pof­runę do gwiazd
zasze­leszczą dla mnie niebem

Tej nocy
księżyco­wi od­dam swój skarb
i za­nurzę sto­py w je­go świetle

Ubiorę się w blask
zaświecę tam gdzie ciemność
gdzie słońca brak
a ludzie czer­nią ma­lują świat

Ich dusze płaczą
twarze uśmie­chu szukają
w głębo­kiej stud­ni swe ciała skrywają
omi­jają nas jak duchy
dlaczego

Po­dam im dłoń
gorącym ser­cem rozgrzeję
roz­prószę wokół nadzieję

Nie­chaj miłość zapłonie
rozświet­li ciemność
tej nocy 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 7 stycznia 2016, 23:40

Jarzębinowy Ty

resztki tęsknot por­wał wiatr
roz­sy­pał między kwiata­mi na łące
za­pom­nieniem otu­liła mgła
i tyl­ko ser­ce za­bije mocniej
gdy imię twe przy­niesie sen

jarzębi­nowy dzień
jarzębi­nowy ty
a jarzębi­nowe twe usta
co noc na­wie­dzają mnie
w jarzębi­nowym śnie
całując jak kiedyś namiętnie

zam­kną czas mój mały świat
na kil­ka sreb­rnych gwiazd
za­topił czar mi­nionych lat
w mor­skiej to­ni szma­rag­do­wych fal
tyl­ko gdzieś na ser­ca dnie
po­zos­tał jarzębi­nowy kwiat 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 6 stycznia 2016, 18:45

***

na krawędzi ust
po­zos­tał po nim smak

za­biła go
lam­pką wina.. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 stycznia 2016, 05:34

Gitara i TY

każdej no­cy grasz kon­cert dla serca
de­likat­nie niczym pier­si kobiety
po­ruszasz stru­ny gitary
a ona od­po­wiada ci tym samym
wy­dając dźwięki ekstazy

pro­wadzisz po stopniach
na szczy­ty nieosiągal­ne każdemu
a na pauzie całujesz i
tęsknotą ogar­niasz ku ser­ca zdumieniu
że zal się rozstać

graj graj
po­gub nut­ki na drodze do nieba
ja je pozbieram
i zamknę
na klucz wiolinowy

graj graj
i śpiewaj
nie­chaj anioły skrzydła rozłożą
i za­biorą do nieba
to co zrodziła ziemia

splećmy dłonie
zaufaj­my muzyce
ona już wie ... 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 3 stycznia 2016, 21:15

Lęk

us­ta krwawią
oczy łzawią

wydalają
swój lęk
przed nieznanym 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 stycznia 2016, 23:12

Cisza

za­pamiętam tę ciszę
i twój szept
gdy we mgle po­jawiłeś się

twarzą w twarz
stanąłeś obok mnie

oczy zapłonęły

ciepłym oddechem
roz­grzałeś oziębłe serce

więc i wstrzy­maj mrok
ocal dla nas czas

spójrz
zap­rasza nas wiatr
do tańca
w je­sien­ny walc

zostań
nie odchodź 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 grudnia 2015, 07:06

Uśmiech nocy

zawiało
zagrzmiało

i po­jawiłeś się ty

niczym błyskawica
przeszyłeś ser­ce na wskroś

za­pachniało miłością 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 grudnia 2015, 00:11

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku