aloya, strona 4

180 tekstów – auto­rem jest aloya.

Tańcz

Tańcz dla mnie
każdy dzień
tańcz noc
tańcz sen

zakręć czasem
nim odejdę tam gdzie
już nie będzie
naszych westchnień

Bo ja biegnę w czas
a kołow­ro­tek losu
wciąż się kręci jeszcze
zat­rzy­maj mnie proszę

Nie pozwól wpaść w wir żaru
które­go już nie ugasisz
spłonie na sto­sie żalu

Dziś jeszcze jestem
ale nim odejdę
tańcz tańcz tańcz
dla mnie dzień noc i sen 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 listopada 2015, 06:36

Kocham

Wciąż jes­teś ze mną
na­wet gdy Cię niema.
W środ­ku dnia
owi­jasz mnie swoim cieniem
wyłaniającym się z za­kamarków ciszy.
A ja pragnę te­go co Ty.
Aniele mój
Ty i ja to ra­zem my
po­wiąza­ni ze sobą
imieniem nocy.
Ona za­biera nas
w sen rozkoszy
Po­całunek niezapomniany
po­zos­ta­nie w ser­cu wiesz?
jak wy­ryte w drze­wie wspomnienie
naj­mil­sze sercu,
żywe wspom­nienie o nas.
znajdź ten klucz do duszy klamki
i wejdź w głąb serca
Kocham Cię wiesz?
Na zawsze. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 października 2015, 16:37

Dusza

Dlacze­go płaczesz duszo moja?
Czy w ser­cu mym Ci miej­sca brak?
Chcesz na niebies­kim koniu
po­galo­pować w bos­ki raj?

Co ze mną ?
Tak zos­ta­wisz mnie?
Bezwład­ne ciało
na ziem­skim dnie?

Ja wiem.... jeżeli chcesz
nie zat­rzy­mam Cię
Odej­dziesz ...
Tam...
Gdzie lśni ty­siące gwiazd. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 października 2015, 00:22

Gwiazda

Spójrz na niebo kochanie
tak pięknie ob­siane gwiazdami.
To nic że jes­teś w oddali
ja świecę dla ciebie.

Gdy smu­tek ogar­nie twe serce
i łezkę zo­baczę w twych oczach.
Przy­tulę twe ser­ce do siebie
a łzy odeślę na tęczę.

Pa­miętaj o mnie kochanie
nie ważne gdziekol­wiek będziesz.
Ja zaw­szę będę twą gwiazdą
tą naj­jaśniej­szą na niebie. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 października 2015, 01:06

Moja noc

Coś jest nie tak
coś się zaczy­na dziać.

Ser­ce bi­je co­raz mocniej
nic nie rozumiem.

Po­wie­dzcie mi gwiazdy
na noc­nym niebie

czy to miłość jest?

A ty księżycu co sreb­rem jaśniejesz
może ty wiesz dlacze­go oczy me błyszczą?

O...No­cy tajemna
jes­teś ta­ka piękna

aż się do ciebie uśmie­cham wiesz?
i po­całunek ci ślę

To w to­bie się zakochałam
Chcę spać, spać , spać
marzyć i śnić 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 października 2015, 00:05

Tęsknota

uk­ryj mnie w twych ramionach
przy­tul serce
ja tak bar­dzo tęsknie

wiesz
szu­kam twe­go śladu
wśród ty­siąca gwiazd
ale ciągle daleko
za da­leko na miłość

po­jawiasz się
i tyl­ko widzę twój cień
roz­ma­zany na szkle
nie rań już mnie proszę

Tak blis­ko już noc
przyjdź
i za­bierz w głębo­ki sen
nie pozwól obudzić się
chcę spać w two­jej miłości 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 7 października 2015, 23:33

Szeptem pisane

szept twoich warg
czuję na ciele
twe oczy to błękit­ny staw
gdzie plus­kam się co dzień
nie umiem po­wie­dzieć nie
w blas­ku ich tonę

tańcz dla mnie swój taniec
tańcz do ut­ra­ty tchu
chcę płonąć złotym ogniem
i czuć że kochasz
kochasz jak nikt
mnie taką jaką jestem 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 5 października 2015, 08:44

Zatańcz

py­tasz czy warto
je­sienną porą szu­kać lata

w deszczo­wej kałuży
umoczyć kos­mki włosów

od­po­wiem ci warto

więc

za­tańcz z życiem
piękny walc

weź pod rękę
lo­su kwiat
i idź

idź tam
gdzie ser­ca rytm
cię poprowadzi

przez górzys­te szlaki
nie dostępne dotąd
skąpa­ne w dzi­kości natury

przez do­liny pok­ry­te tęczą
blas­kiem słońca obmyte

przed­rzyj się przez
gęstwinę wil­czych spojrzeń
błądzących w ciem­nym lesie

nie oglądaj się wstecz nie
bo do­padną cię
uto­pią w stud­ni złudzeń

przet­rzyj szlak włas­nej duszy
i nie bój się
ona kocha

i błaga
za­tańcz z życiem
jeszcze raz 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 września 2015, 06:25

Wcielony anioł

Wcielo­ny anioł

Kochanie
śpiewasz o miłości

pieśń która trwa

ona jest ptakiem
na swych skrzydłach uniesie

do wie­czność bram
za­bierz mnie tam

gdzie wolność
i brak łez

nie ważne co myślę
liczy się to co jest

a wiem ze kochasz
oczy mówią wszystko

duszę prześwietliłam
i wiem

aniołem jesteś
przyo­dziany w ciało

choć nie chcesz
nim być 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 września 2015, 05:57

Dotknij mnie

dot­knij mnie
jak kiedyś
z przed lat

nie żałuj uczuć
ni pocałunków

przeprowadź
na dru­gi brzeg
w młodości świat

spraw

bym zapomniała
kim jestem

chcę tańczyć dla ciebie
przy blas­ku księżyca

boso

skąpana
w noc­nej ro­sie miłości

pragnę

w gęstwi­nie marzeń
od­na­leźć to
co zgu­biłam kiedyś

gdy biegłam
do ciebie

pamiętasz 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 września 2015, 08:29

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku