aloya, strona 5

180 tekstów – auto­rem jest aloya.

Wartość życia

biegnę
aby być daleko
od siebie samej

zaplątać się
w pajęczynę
wie­czne­go snu

i wal­cząc usnąć
w księżyco­wej mgle

przepraszam
istnienie

nie ob­raź się na mnie
chcę spać
po­wiąza­na życiem
do końca świata

nie boję się czarta

a ty
o śmierci
zag­ra­my w ot­warte karty

ukarzesz granice
za życie

wiem przeg­rasz ze mną
bo jes­tem raj­ską Ewą

nie straszna mi pokusa
wiara jest ważna

od­wa­ga jest pomstą
za miłość
która zwy­cięży tchórzy

gra war­ta świeczki

o zgub­na śmierci
za­bierasz ciało

ale nigdy
nie zdobędziesz
duszy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 września 2015, 08:27

Jesteś mój

podejdź
dotknij
nie bój się
za chwilkę zapomnisz
mroźny strach
roz­grzeję two­je myśli
do tem­pe­ratu­ry słońca
za­pachną erotyzmem
obezwład­nią każdy
żywy nerw na ciele
sta­niesz się słodszy
od we­sel­ne­go tortu
to tyl­ko chwila
kochanie
jes­teś mój
na zawołanie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 września 2015, 08:08

Dotknij mnie

dot­knij mnie
mo­jego ja
poczuj wiat­ru szum
pioru­na blask
uchwyć w swo­je dłonie
błys­ka­wicą rozświetl
ciem­ność zbłąka­nych iskier
palących serce
roz­poznaj jedną z dróg
którą
nic już podpowiem 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 21 września 2015, 15:33

Tańcz

Tańcz

tańcz ze mną
obej­mij dłońmi
przy­tul serce
do serca
nie­chaj moc­niej zabiją
echem poniosą
naszą miłość
od won­nych traw
aż po wier­chy gór
niech sam Bóg
usłyszy głos
kochających się dusz 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 września 2015, 23:38

Sen

wyb­rałam się w sen
da­leki sen
choć przeminie
wiem
to na skra­ju lasu
wśród traw
po­jawi się cud
uj­rzę me marzenie
do­tykiem ust
poczuję smak
a za­pach namiętności
prze­nik­nie przez serce
dot­knie najdzikszych
za­kamarków wszechciała
świer­szcze zagrają
ra­dosną ho­sannę miłości
niebo ot­worzy głębię
w naszych oczach
połączą się łzy radości
i ni­by deszczem
zmyją resztki kurzu
pozostałym
po długim śnie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 września 2015, 21:32

Pęd życia

teraźniejszość
to to co pulsuje
w żyłach

lecz czer­wo­na krew
nic jeszcze nie znaczy

szyb­ko można ją zmienić
w biel lub w czerń

co­kol­wiek się zdarzy
zależy

przes­tań się dziwić
two­ja dro­ga jest przy tobie

a gdy zboczysz bezmyślnie
i wrośniesz jak chwast między róże
wyp­le­wią cię z korzeniami

uro­da nie zaw­sze znaczy piękno

zachwyt oczu jest mitem
który prze­ras­ta każdą chwilę
prze­mijającą na zawsze

por­waną wiat­rem w nicość

pa­mięć bo­li krwawi
lecz prze­mija bezpowrotnie

i cóż można powiedzieć

wys­tar­czy amen 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 września 2015, 18:23

Jeszcze nie wiesz

jeszcze nie wiesz
że jes­teś tak blisko

na tyle

aby dot­knąć pod­niebienia emocji
roz­pa­lić ogień na­miętności uśpiony
w za­ciszu pow­szed­nich dni

jeszcze nie wiesz
że szy­jesz mnie wzrokiem

jak łatkę

do kołnie­rzy­ka serca
aby bar­dziej czuć bliskość

nie wiesz że
ig­rasz z ogniem

który wkrótce obezwład­ni cię
jak me­duza swą zdobycz
pochłonie

jak ocean kroplę
słod­kiej wody

Jeśli kochasz
nie zwlekaj

pójdź za mną już teraz
życie jest świętością

więc ce­luj i wygraj
swoją nadzieję na juto

na zawsze 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 września 2015, 16:22

***

płynę w obłokach
ut­ka­nych z marzeń
każdą chwilą
wszys­tko wy­daje się
mieć sens
zas­ta­nawiam się
czy te­go chcę
kochanie
choć ser­ca biją
w je­den rytm
to nie jest
ta­kie proste
jak wy­daje się być
każdą nocą płaczę
mi­mo to
biegnę wciąż
nie myśląc
co sta­nie się jutro
pew­ne­go dnia
wypłaczę siedem łez
nie spóźnij
się o jedną z nich 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 września 2015, 07:42

***

pragnienia
wołają
z otchłani
ciem­nych marzeń
so­wimi oczyma
przeszywają
smutną duszę
ich krzyk
ogłusza
a ja
pragnę ciszy
samotności
cóż po nich
nie dla nas
ta noc
jeszcze nie
J.W. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 września 2015, 08:32

kochanie

prześlij mi uśmiech
ma­lowa­ny tęczą
zielo­ny świat na listku
i słodycz którą spi­ja pszczoła

na­maluj mój czas
bez smutku
a jeśli już po­jawi się
wy­maż łzą słoną

skreśl kil­ka słów
słów o miłości
niech serce
drgnie uśpione

wiem ze jesteś
tuż za rogiem
czekasz
w nieskończoność
J.W. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 września 2015, 09:41

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku