aloya, ulubione teksty, strona 82

1906 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

miniatura o miłości mimo a może wbrew ...

pod pomnikiem
w mieście królów
był czas
nim hej­nał przeminął
ktoś rzek­nie tylko
a może to aż
bo jeszcze drga powietrze
choć cisza zapadła
na wieży ... 

wiersz • 5 grudnia 2012, 20:45

matka

cza­sem w słoneczne dni
marzniemy…
ni­kogo przy nas nie ma
choćby wier­ne­go pro­mieniom cienia

gu­bię się w ludzkich gestach
za­mykam w dłoniach uśmiechy
to ocieram się o złość
po­tykając o słowa tak niechciane
który­mi mat­ka obar­cza swe dziecko

a ono za­per­li* swe oczy łzami
opuści głowę i za­mil­czy pokorą
uderzo­ne …
z mat­czy­nej miłości
dającej przykład jak żyć

5.12.2012

*za perli 

wiersz • 5 grudnia 2012, 18:18

Skrót myślo­wy - dro­ga na skróty dla na­daw­cy, la­birynt dla odbiorcy. 

aforyzm • 3 grudnia 2012, 17:04

wczorajszy dzień ...

za­tańcz ze mną
utul łzy
na parkiecie
na skra­ju ziemi
w blas­ku księżyca
gwiazd milionów

nim noc przeminie
za­tańcz ze mną
mój smut­ku nieukojony

posłuchaj tej melodii
na trzeszczącej płycie
o dniu co wczoraj
świecie cudownym
miłości co cieniem się stała
i porwij
tam gdzie był ten świat

nim świt
nie zga­si świateł
zielo­nych oczu

Odtwórz  

wiersz • 2 grudnia 2012, 10:52

obrączka

drgało powietrze
słów twych westchnieniami
de­likat­nie roszone
łez kroplami

ta­ki był świat

sze­les­tem uśmiechu
słońce zapalałaś
cichut­kim dobranoc
do snu kołysałaś

zos­tała noc
i sreb­rna obrączka 

wiersz • 1 grudnia 2012, 22:28

nieistotny

wziął broń do ręki
przyłożył do skro­ni

żeg­naj świecie

to nic
chwi­lowy ból
później uko­jenie
zdradzo­nej duszy

ona zapłakała
a świat da­lej się kręci 

wiersz • 27 listopada 2012, 20:05

"Nie ma wa­gonu, które­go nie dało by się od­cze­pić " - po­tem ty­lu wy­kole­jonych ludzi na świecie. 

aforyzm • 26 listopada 2012, 10:55

wracaj już.

Na­dal Cie kocham
I nie wiem, dlaczego…

At­ra­ment, wszędzie atrament
Wy­pełnił moją krew, ścieka z oczu
Na­wet już nie mogę mówić
Tyl­ko ry­suję w ciemną noc
Twój por­tret z pamięci
Na lus­trze duszy

Ka­leczę palce
O pęknięcia na taf­li szkła
Zostawiając [...] — czytaj całość

wiersz • 26 listopada 2012, 00:28

banalne słowa

to kil­ka słów
ba­nal­nych
z ra­dości
miłością pod­szy­tych

i więcej nic
tyl­ko
ty i ja 

czer­wień
zachodzące­go słońca
szum fal
uśmiech naj­piękniej­szy

i więcej nic
tyl­ko
ty i ja 

za­padł zmrok
ciepłem twe­go ciała
za­pachem
jaśmi­nowej her­ba­ty

i więcej nic
a jed­nak
to wszystko 

wiersz • 25 listopada 2012, 09:09

Zgłębiając dru­giego człowieka można od­na­leźć swo­je wnętrze. 

myśl • 24 listopada 2012, 12:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

szpiek