aloya, ulubione teksty, strona 82

1952 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Sex 2.0

Kiedyś by­wałeś do­wodem miłości
Choć to tyl­ko przez poszla­ki
Dzi­siaj po­pada­my w in­ne skraj­ności
Te­raz re­kom­pensu­jesz wszys­tkie braki

Uza­leżniasz niczym am­fe­tami­na
Za­miast strzy­kaw­ki strzała Amo­ra
W trak­cie na chwilę się zapomina
Każda człowieka życiowa [...] — czytaj całość

wiersz • 19 stycznia 2013, 12:03

Naj­trud­niej zro­zumieć swo­je od­bi­cie - ni­by wszys­tko zna­jome, ale po prze­ciw­nych stronach. 

aforyzm • 18 stycznia 2013, 11:24

wolność

po­ciem­niało niebo
przy­gasł słońca blask
na roz­sta­ju dróg krzyż
zapłakał krwa­wymi łzami

tak dużo zła

ścieżką donikąd
podążamy co dnia wyklęci
złak­nieni ofiary życia
sycąc swój ból ich strachem
po­niżenie siłą trwania
nar­ko­tycznej ułudy

jak sma­kuje kar­ma­zyn

to ty­ko gra
stawką świt jutra
krótka chwi­la wolności
bez­kres­na swo­boda lotu
w blas­ku pierwszych
pro­mieni słońca 

wiersz • 17 stycznia 2013, 18:55

Za­loty in­tro­wer­ty­ka - głas­ka­nie żółwia po skorupie. 

myśl • 17 stycznia 2013, 13:07

...kobiety..;)

"Wiecie, na­wet zwykłe słowa…
Wy­powie­dziane przy słońca zachodzie
Skąpa­ne w let­nim wietrze
Ma­lują na mej twarzy
Uśmiech.."

to­picie się za mną
w wer­sach i słowach
poz­wa­lając by mu­zyka i nuty
do­tykały za­kamarków waszych dusz

przy lam­pce wina
drażniąc zmysły
za­pachem cyt­ry­nowej świecy
płoniecie ze mną
de­likat­nym żarem

wie­czo­rem w półmroku
w pry­wat­nych szkla­nych kulach
za­myka­my drzwi gu­biąc na mo­ment klucz
by dać uwieść się
ka­wałkom poezji…

15.01.2013

Ani i Magdzie;]

Odtwórz  

wiersz • 15 stycznia 2013, 19:59

chciałbym zna­leźć miej­sce, gdzie mógłbym złożyć kwiaty, czar­ne róże pa­mięci dni, które umarły nim za ho­ryzon­tem zbudził się świt ... 

myśl • 15 stycznia 2013, 19:23

stos

widzisz łunę ?

py­tasz czyj to dom ...

to nie budynek
ale stos
na którym kona
ser­ce
odar­te z miłości

nie mów
słowa pot­ra­fią boleć
bar­dziej niż
języ­ki ognia
niech odejdzie

w ciszy

tak jak kochało
bez
zbędnych słów 

wiersz • 14 stycznia 2013, 23:10

Dep­resja

Głusi, od­wróce­ni do siebie tyłem,
zam­knięci w klat­ce włas­ne­go smutku,
każdy ma klucz do in­nej klat­ki . 

haiku • 14 stycznia 2013, 12:40

taniec

włącz płytę
sprzed lat
niech popłyną nuty
i wspomnienia
pros­tej melodii
i słów o miłości

za oknem
nieśmiało budzi się świt
po­daj mi rękę
za­tańczmy os­tatni raz
nim przeminie
tej no­cy czas

mil­knie muzyka
na środ­ku po­koju wi­ruję sam
minęła chwila
tych kil­ku lat
gdy świat pachniał
de­likatną nutą
naszej miłości 

wiersz • 13 stycznia 2013, 13:18

Bez egoiz­mu al­truizm nie jest nic wart. 

myśl • 12 stycznia 2013, 16:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

szpiek