aloya, ulubione teksty, strona 82

1551 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

magia świtu

czer­wo­ne płatki
rosą się mieniące
w blasku
pier­wsze­go pro­mienia słońca
śpiew ptaków
i drzew szum

bez gwa­ru wiel­kiego miasta
które śpi
go­nitwą znużone
śniące o tym co jest
tak blisko

bo­symi stopami
stąpam po zielo­nym dywanie
mokrym
i tak cu­dow­nie delikatnym
chłonąc beztroskę
tej gra­nicy nocy
i dnia gwa­rem przepełnionego

tak niewiele
a w głowie się kręci
upo­jony dos­ko­nałością chwili

przy­mykam oczy
gdzieś z od­da­li dolatuje
pier­wszy dzwo­nek tramwaju

prysła magia
budzi się dzień 

wiersz • 7 czerwca 2012, 12:40

Jed­ni za­kochi­wali się spoj­rze­niem na nią, ja za­kochałem się w jej spoj­rze­niu na świat. 

aforyzm • 6 czerwca 2012, 23:06

intymny świat

zni­kam jak cień
gdy la­tar­ni światło zgaśnie

nieis­totny byt
ja­kich wiele

cicho bez skargi
wśród is­tnień miliona
wiat­rem owiewany
okien strzaskanych
ruin życia
w bez­dusznej matni

zni­kam bez żalu
w świat swych słów
świat intymny
w ser­cu chowany

zni­kam jak cień

chcesz tam wejść ?
zgaś swoją

la­tar­nię ... 

wiersz • 5 czerwca 2012, 18:15

Nie ma­luj­my kruków miłości na biało. 

aforyzm • 4 czerwca 2012, 16:10

brotbiksa (ślonsko tradycyjo)

Na szybungu
bi­fyja wierchu
leży brotbiksa
w niej chlyb rzecz święto

Je­zusik przed wiekami
wzion go i w ciało przemienioł
dla­tego te­ro nim szni­ta ukroisz
kżyrzik na nim zrób nożem
i do łos­tatnij piyn­tki zjedz
by na zmar­no­wani nie poszoł
a gdy na zol śle­ci nie dej Boże
pod­nieś go i ucałuj
tak tra­dyc­jo korze

gdy jed­nak zeschnie
co zdarzyć się może
na fyn­ster­bret go połóż kamracie
a pto­ki go z chen­ciom wydziobiom
ra­dośnie ćwierkając
w kla­ry promieniach 

wiersz • 4 czerwca 2012, 16:07

dorastanie

po sto­le kul­ka się toczy
za­raz spadnie
roz­bi­je o podłogę
nie ma jej kto złapać
odeszły dziecięce zabawy

minęły lata

spadła

w dziecin­nym pokoju
cisza zapadła 

wiersz • 3 czerwca 2012, 00:14

koniec

pod­pieram dłonią skroń…
snując pal­cem po Twej fotografii
tworze lek­kie smu­gi wspomnień
z kurzu daw­nych spraw
który zos­taję na opuszkach
duszy

og­rze­wam Cię przy blas­ku świecy
niez­byt blis­ko bo spłoniesz..
prze­cież zos­tałaś tylko..
na kartce...


kruszę się pod osłoną nocy
na ty­siące niepa­sujących kawałków
kończąc ko­lej­ny dzień
który skradł ko­lej­ne skraw­ki me­go życia

tyl­ko po to..
by ra­no ka­leczyć stopy
o stłuczoną duszę
to­piąc się w kolejnym
be­zimien­nym dniu

02.06.2012

Odtwórz 

wiersz • 2 czerwca 2012, 13:39

senny świat

płynę za horyzont
dot­knąć chcę nieba
choć na chwilę
de­likat­nie pocałować
obłoki moich snów

ścieram kurz
codzien­nych trosk
z meb­li me­go pokoju
by uj­rzeć bar­wy
wczo­raj­sze­go dnia
gdy prze­siąknięty
był za­pachem twej miłości

jak żag­lo­wiec pcha­ny wiatrem
w niez­na­ny świat
szu­kam słów mych przystani
płynąc za horyzont
gdzie właśnie budzi się świt
mych snów
ciepłym promieniem 

wiersz • 2 czerwca 2012, 11:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Adamo70