aloya, ulubione teksty, strona 82

1968 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

szeptanie

cicho szepczę
by świata nie zbudzić
w naj­ciem­niej­szą
no­cy godzinę
słowa które są życiem
i ko­naniem zarazem

już świt się zbliża
mro­ku morderca
bledną gwiazdy
udręczo­nej duszy drogowskazy
szu­kam dlań kryjówki
w ka­takum­bach czasu
by wyt­chnienia doznała
nim czer­ni swym aksamitem
noc świat okryje

w poświacie księżyca
se­renadę cichut­ko śpiewam
od­po­wiada mi no­cy cisza 

wiersz • 28 stycznia 2013, 20:34

In­ter­pre­tac­ja poz­wa­la czy­tel­ni­kowi spoj­rzeć w oczy. 

myśl • 28 stycznia 2013, 08:04

igraszka losu

szu­kam słów
w ciszy wszechświata
tych zagubionych
w życia gonitwie
zdradzo­nych przysiąg
obiet­nic zapomnianych

spy­tasz mnie dlaczego
duszę swą umartwiam
ser­cu ból za­dając
oglądam zdjęcia pożółkłe
próbując przy­pom­nieć sobie
ko­lor oczu roześmianych

co minęło nie wróci
nie war­to żałować chwil minionych
tyl­ko jed­no py­tanie
wciąż pow­ra­ca nocami
czy to kocham wte­dy powiedziane
było prawdą
czy ko­lejną lo­su igraszką 

wiersz • 27 stycznia 2013, 14:00

wczoraj

pajęczą nicią
czas osnuty
ze skrawków chwil
życie składam
w za­kamar­kach pamięci
szu­kam twarzy
i słów nieg­dyś najważniejszych
zaklętych w kamieniach
mil­czących aniołów
na ma­leńkim cmentarzu
wśród drzew schowanych

bla­dy świt
kil­ka płatków śniegu
i cisza
wczo­raj­sze­go dnia 

wiersz • 26 stycznia 2013, 11:50

Mężczyznę można wy­kas­tro­wać słowa­mi, ko­bietę obojętnym spojrzeniem. 

myśl • 25 stycznia 2013, 00:14

Jut­ro może um­rzeć tyl­ko w tobie.

in­sp. Pa­pużka i 007 

myśl • 24 stycznia 2013, 22:20

Od małego dołka grób się zaczyna.

in­sp. Cytaty 

aforyzm • 23 stycznia 2013, 17:20

Bar­dziej 'Fo­toshop' pot­rze­buje ko­biet niż ko­biety 'Fotoshopa'. 

aforyzm • 22 stycznia 2013, 12:42

Często ludzie mówią, że ty­le lat z kimś są i człowieka nie znają, może prob­lem w tym że przes­ta­li chcieć go poz­na­wać ? 

myśl • 20 stycznia 2013, 18:44

loch

zra­nionej duszy
skowyt
jak zbi­tego psa
do łańcucha przykutego

w lochu
wieży codzienności
twym cieniem znaczonego
dławiący szloch

krzyczę
lecz nie słucha nikt
ktoś odszedł
stu­kotem pod­ku­tych butów
w wyobraźni
umierające­go serca

nie ma nic

tyl­ko wil­goć ścian
słonych łez
i kil­ka słów
skle­conych naprędce
nim słońce zgasło

wraz z twy­mi oczami 

wiersz • 20 stycznia 2013, 10:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Adamo70