aloya, ulubione teksty, strona 82

2032 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

chłopiec

gdzie ko­niec szaleństwa
koniec
kul­tu krwi ?

mały chłopiec
chciał ba­wić się w żołnierzyków
wysłali go
w śro­dek pożogi
morza og­nia i śmierci

zab­rzmiały werble
sze­regiem do piekła !
mar­sz !
na chwałę je­go wy­sokości !
króla - ty­rana !

mały chłopiec
na strychu sta­rego domu
chciał się bawić
bawić

tyl­ko ba­wić ... 

wiersz • 15 sierpnia 2013, 08:20

sny

to ja
budzę się w mroku
świata ze szkła
wódki łyk
pa­piero­sa dym

po­zos­ta­je cisza

popatrz
ko­lorem krwi skażony
nieba błękit
sa­mot­ny krzyż
chwas­ta­mi zarośnięty
na nim ma dusza

odejdź !
og­nisty smoku
po­wiet­rze prze­siąknięta siarką
piekła przedsionek
spa­dam głębiej
co­raz głębiej

śniłem o dniach nieskończonych
bez ska­zy nocy
chłodu kryp­ty lat
przemijania
brodzenia [...] — czytaj całość

wiersz • 12 sierpnia 2013, 19:36

czarno biały świat

w zawieszeniu
między życiem a śmiercią
za­nurzo­ny w świecie bez barw
po­wol­nym odchodzeniem
jak ślepiec
za­taczam się
upad­ka­mi znacząc ślad
swo­jej egzystencji

na gra­nicy miasta
gdy świt wi­tał się z nocą
bla­da poświatą
zo­baczyłem starca
krwawił
resztką sił obej­mując krzyż
szep­tał wybaczenie

chciałem go podnieść
uniósł się mgłą
tyl­ko krzyż został
w ka­mieniu wykuty
a ser­ce krzyczało że był
tak prawdziwie
objąłem krzyż błagając o prawdę

od­po­wie­działa cisza
tyl­ko ka­mień stał się cieplejszy
spo­między palców
wy­ciekła krew
skrząc się kolorem
w świecie bez barw 

wiersz • 11 sierpnia 2013, 00:30

nocy bezsenna

strugą deszczu
dzień odpływa
dźwiękiem kropli
czas mija

nie piszę
to tyl­ko myśli

zam­glo­ny świat
jak ekran
mi­gają slajdy
(któż ich te­raz używa ?)
widoki
tyl­ko pos­ta­ci brak

bez­senna nocy
daj wytchnienie
nie karz
za te chwi­le szczęścia

ko­lej­ne zdjęcie
na nim ona bieg­nie plażą

niebo prze­cięła błyskawica 

wiersz • 10 sierpnia 2013, 08:03

film

usiądź tuż obok
po­pat­rzy­my na film

na film o nas

nie myśl o jutrze
niech tros­ka odejdzie
po­pat­rzy­my na film

na film o miłości

nic się nie stało
kli­ka fałszy­wych klatek
ob­raz śnieży
a może to deszczu krople
siądź tuż obok
po­pat­rzy­my na film

na film o nieszczerości 

wiersz • 9 sierpnia 2013, 17:37

Proszę.

koisz mnie..
kiedy choć na chwilę wieczorem
mogę za­nurzyć się Twych źrenicach
szu­kając stłumione­go oddechu
który wyz­nacza kres dnia

przychodzi noc
a ja przyg­ry­zając wargi
sma­kuję resztki dnia
które dałaś mi
całując przed snem

od­garniam włosy z Two­jego policzka
który pew­nie często po­wiela rumień
ilek­roć myślę o Tobie

i proszę Bo­ga po cichu
by mnie zab­rał noc przed Tobą
bym nie musiał
nig­dy żeg­nać dnia
bez Ciebie

07.08.2013

cza­sem są dni kiedy mi­mowol­nie us­ta przy­bierają kształt, który po­win­ny mieć codzien­nie. Dzięki:) 

wiersz • 7 sierpnia 2013, 21:45

bestia

w mroku
błysnął miecz
smoczy odór
prze­pełnił płuca
mi­liony lat ewolucji
potężnym rykiem
umierają

z jas­ki­ni pod miastem
na skra­ju wzgórza
skąpa­ny we krwi
odchodzi
bo­hater podań
pieśni trubadurów

on wie
że za­bił nie tą bestię 

wiersz • 7 sierpnia 2013, 19:34

ona

ot­worzyła mi niebo
i z hu­kiem zatrzasnęła
mi­nionych
słowa­mi przeżytych nocy
nim świat runął
w ot­chłani piekła
śniłem
jawą zachłyśnięty

bliskość
czułem od­dech anioła
w blas­ku świec 

wiersz • 6 sierpnia 2013, 14:44

Na pohybel krytyce

Na­piszę so­bie wiersz
Tyl­ko ja go zrozumiem
Jes­tem lep­szy od reszty

Na­piszę so­bie wiersz
Tyl­ko mi się spodoba
Reszta nie zna się na poezji

Na­piszę so­bie wiersz
W języ­ku pol­skim, nie po polsku
Opo­zyc­ja tyl­ko się cze­pia

Na­piszę so­bie wiersz
Za­gubiony we włas­nym ja
Schi­zof­re­nik to nie o mnie

Na­piszę so­bie wiersz,
bo pi­sać każdy może,
ale czy­tać go nie musi 

wiersz • 4 sierpnia 2013, 21:29

smok

na skraju
na granicy
nad przepaścią

biegnę

co sił
by uciec
przed świtem

a może przed
wczo­raj ?

na płaskorzeźbie
widziałem smoka
we śnie

wciąż widzę
nie od­wra­cam wzroku
ogień
je­go oczu

na skraju
na granicy
wyr­wałem mu je 

wiersz • 4 sierpnia 2013, 13:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70