aloya, ulubione teksty, strona 82

1943 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Dep­resja

Głusi, od­wróce­ni do siebie tyłem,
zam­knięci w klat­ce włas­ne­go smutku,
każdy ma klucz do in­nej klat­ki . 

haiku • 14 stycznia 2013, 12:40

taniec

włącz płytę
sprzed lat
niech popłyną nuty
i wspomnienia
pros­tej melodii
i słów o miłości

za oknem
nieśmiało budzi się świt
po­daj mi rękę
za­tańczmy os­tatni raz
nim przeminie
tej no­cy czas

mil­knie muzyka
na środ­ku po­koju wi­ruję sam
minęła chwila
tych kil­ku lat
gdy świat pachniał
de­likatną nutą
naszej miłości 

wiersz • 13 stycznia 2013, 13:18

Bez egoiz­mu al­truizm nie jest nic wart. 

myśl • 12 stycznia 2013, 16:45

absolut

ser­ca uderzeniem
mro­ku szelestem
w księżyca poświacie
suk­ni czerwieni
wśród nas
niepoz­na­na kroczy
by za­dać ból
i roz­kosz zarazem
śmier­ci i życia
poz­na­nie ostateczności
niesie w darze

i wciąż samotna
jak owi
co jej prawdę poznali
mro­ku pożądaniem
ogar­nia noc
za­pachem orchidei
czer­nią swą doskonałej

w opa­rach świtu
ucieka w chłód krypty
niem czer­wień włosów
pro­mień słońca
w płomień piekła zamieni 

wiersz • 11 stycznia 2013, 23:19

Jes­tem tak ory­ginal­ny, że z niczym kompatybilny. 

aforyzm • 7 stycznia 2013, 20:32

cisza

a ja dzi­siaj tonę w ciszy
nie krzyczę, nie szu­kam pomocy
tyl­ko tonę…
de­likat­nie opa­dając na dół
poz­wa­lając by nic
dławiło mój oddech

gdzieś w oddali
z morza dna
akor­dy fortepianu
pie­szczą mo­je zmysły

uśmie­cham się wbrew wszystkim
pat­rzących z prze­rażeniem
na me zam­knięte oczy

poz­wa­lam by promienie
ko­nające­go słońca
kreśliły na mej skórze
os­tatnie li­nie życia

06.01.2012

Odtwórz  

wiersz • 7 stycznia 2013, 00:10

Su­mienie szpiegiem moralności. 

aforyzm • 5 stycznia 2013, 12:22

mówiłaś

mówiłaś

gdy świat wirował
blas­kiem mi­lionów gwiazd
ko­lorów tęczy
w krop­lach fontanny

mówiłaś

gdy słowa zagłuszał
szum fal
i mew krzyk
na skra­ju mola
orłow­skiej plaży

mówiłaś

gdy ciszę
rytm serc łamał
za­pachem ka­wy odurzonych
u pro­gu no­cy nieprzespanej
i tęskno­ty dnia
wi­tane­go chłodem poranka

mówiłaś

kłamstwa

mówiłaś

a ja
wierzyłem 

wiersz • 4 stycznia 2013, 18:59

na przełomie ...

po­daj rękę
ociem­niały starzec
podąża nocą
by po­kazać ci świat
niez­na­ny
w cza­sie zat­rzy­many

daj się pop­ro­wadzić
nie bój się
zo­bacz niebo
pod po­wieka­mi
gdy słońce blak­nie
ko­lora­mi czer­wieni

gdzieś za lękiem [...] — czytaj całość

wiersz • 2 stycznia 2013, 09:29

Pa­radoks dziś u Kartezjusza,
myśli, więc nie ma Mariusza 

aforyzm • 2 stycznia 2013, 09:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

szpiek