aloya, ulubione teksty, strona 82

1706 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

twoje urodziny

dzisiaj
dam ci pol­nych kwiatów
bukiet
tak je kochasz
nad róże
i or­chi­dee

dam ci je
wraz z ciasteczkami
o sma­ku malin

dzi­siaj są
two­je urodziny

wciąż słyszę
ten cu­dow­ny śmiech

dzi­siaj są
two­je urodziny
sprzed lat

wiem
te­raz też się uśmiechasz
widząc ten kamień
pol­ne kwiaty
i ciasteczka
dzioba­ne przez wróble

nie płaczę
bo dzi­siaj są ... 

wiersz • 6 listopada 2012, 21:56

Po­rozu­mienie ważniej­sze niż zrozumienie. 

aforyzm • 3 listopada 2012, 17:13

Itaka

Od­dycham z pokorą
Z uniesioną głową
Za­ciągam kur­tynę w teatrze
Z da­la od widowni
Siadam na krześle, na pus­tej scenie
Spla­tając dłonie zap­raszam na roz­mowę
Swo­je sumienie

Byłem pus­tym naczyniem
Do które­go życie nalewało
Raz gorzkie raz słod­kie wino
Krzy­wiąc wargi [...] — czytaj całość

wiersz • 2 listopada 2012, 12:44

listopadowy deszcz

krop­la­mi deszczu
od­chodzi dzień
szu­mem liści
szep­cze żegnaj

podążam tam
gdzie cho­wa się w mrok
na cmentarzysko
chwil minionych
by kwiatów polnych
położyć wiązankę
na cichym grobie
miłości tra­gicznie skończonej

krop­la­mi deszczu
i łez ... 

wiersz • 2 listopada 2012, 10:59

Najdłużej wy­bacza się rodzi­com ich nieobecność. 

myśl • 1 listopada 2012, 21:57

kilka łez ...

kil­ka chwil uk­radzionych wieczności
słów i zdarzeń zapamiętanych
two­ja twarz zaklęta w sepii
uśmiech ra­dości i kro­pel­ki smutku

dzi­siaj róż czer­wo­nych wiązanka
i płomyk nadziei na drogę
wspom­nienia ser­ce rozpalają
mod­litwą o spot­ka­nie po dru­giej stronie 

wiersz • 1 listopada 2012, 10:39

Igraszki

W ciem­ności od­najdu­je brze­gi ust,
na pier­siach czu­je biust,
niech spa­da ta kołdra,
te­raz ja og­rze­wać będę twe biod­ra !
Zni­ka z nas wnet ub­ra­nie,
na co ci ten sta­nik kocha­nie ?
Czu­je, stwar­dniały ci sutki, [...] — czytaj całość

erotyk • 30 października 2012, 13:55

Ja, ten nieresetowalny

To nie ten czas, nie umieram
Wiem, bo już śmierć widziałem
Wie­czny sen - tej po­kusie się opieram
Jed­no Ja, jed­no życie dos­tałem
Na no­wo się nie na­rodzę
Bo z prochu, nie [...] — czytaj całość

wiersz • 28 października 2012, 09:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

szpiek