aloya, ulubione teksty, strona 82

2009 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

przyjaciółce

rzeczy zwyczaj­nych wzrok nie ogarnia
ra­dości szu­kając we mgle horyzontu
cichym zaśpiewem marzeń przyciągana
gu­bisz kar­tki z życia swe­go kalendarza

tyl­ko chwi­lami w mro­ku nocy
gdy sen nie chce na­dejść ulgę niosący
myśl przychodzi jak mucha natrętna
że gdzieś po drodze szczęście swe zgubiłaś 

wiersz • 2 marca 2013, 12:18

tańcz !

wy­tańcz swój ból
niech świat oniemieje
za­miast się śmiać
uro­ni trochę łez
nie zmieni się
w bez­dusznej swej istocie
lecz chwilę zaczaruj
siejąc w ser­ca niepokój

nim słońce ukaże
obłud­ny gry­mas tłumu
tańcz na sce­nie ulicy
by uka­zać obłudę
i lęk stra­conych dusz
bez słów skar­gi i wyrzutu

tańcz !

niech świat oniemieje z zachwytu 

wiersz • 1 marca 2013, 20:46

lampa

jes­tem lampą
oświet­lam mrok istnienia
ciepłych promieni
złocis­tym woalem

jam snów wspomożeniem
ni­cości mordercą
w mrocznych godzinach
cza­su bojaźni
słów szeptanych
dusz zabłąka­nych

ja nieba sięgam
niebies­kiej krainy granicy
ener­gie czerpiąc
z niena­wiści i miłości zrodzonych
piorunów groźnych

jes­tem lampą
dro­gi oświet­lam ziemskie
lecz zapatrzeni
w ja włas­ne­go jestestwa
gu­biąc sens jasności
w mro­ku zanurzeni

mnie nie widzicie
póki oczy ma­cie otwarte 

wiersz • 28 lutego 2013, 20:28

kubek mleka

splotłem ze sobą
pal­ce dłoni
ukochana
by kołysać w nich
twe ser­ce do snu

rozkładam skrzydła
zas­ta­ne przez czas
by chro­nić Cię
przed wiat­rem złych spraw

og­rze­je od­dechem
zmarznięte dłonie
a ru­miane policzki
otulę puchem miłości

przy­tulę ku sobie
byś nie drżała
nig­dy z chłodu
za [...] — czytaj całość

wiersz • 25 lutego 2013, 23:05

duszy modlenie

złożone ręce
bez słów modlitwa
w ciszy nocy
ser­cem bicia

wpat­rzo­ny w gwiazdy
błagam o ...

nie
nie mogę tak prosić
tyl­ko wiarą
zna­leźć mogę ukojenie

wpat­rzo­ny w gwiazdy
szu­kam znaku
niczym niewier­ny Tomasz
że duszy cierpienie
znaj­dzie kres

a ty mnie poprowadzisz
na dru­gi brzeg ... 

wiersz • 24 lutego 2013, 00:44

insulina...

czte­rolet­ni młodzieniec
uśmiechnięty
od ucha do ucha
al­bo jeszcze bardziej

jas­nowłosy blondyn
o per­listych oczach
prze­mok­nięty ra­dością

za man­kiety życia
pro­wadzi go oj­ciec
krok w krok
od­dech w oddech

noc w noc
se­kun­da w sekundę
krop­la w krople
daw­ka w dawkę

przyg­ry­zając wargi
trzy­ma go za rękę
pilnuje
by nic nie poplątało się
by obudził się rano

do końca dni
by­le nie krócej
sztuczna słodycz
trzy­ma gorzkie życie


23.02.2013

cie­szmy się że jes­teśmy zdrowi. 

wiersz • 23 lutego 2013, 23:36

błaganie o snu ukojenie

na krzyżu codzienności
me ser­ce kona
przy­bite gwoździami
wspom­nień rozstania
i snów
wspólnie niewyśnionych
w tra­gedii dusz
lo­su niewierności
szkarłat­nych łez serca
bez życia bijącego
w pus­tych oczach anioła
szu­kając ukojenia
w ka­mien­nych źrenicach
strażni­ka twej niewinności

ko­lej­nych dni
sza­ry pył odchodzi
w je­den zle­wając się smog
dusząc do [...] — czytaj całość

wiersz • 23 lutego 2013, 12:16

Nie niszczmy auto­rytetów ocze­kując, że będą zbawicielami. 

myśl • 22 lutego 2013, 18:43

dar

widziałeś świt ?
błysk supernowej
ma­leńkie dziecko
w ra­mionach matki
naj­piękniej­szy z darów

cichy płacz
miłości bez granic
jeszcze daleko
bru­tal­ny świat
wsłucha­na w ser­ca bicie
tej co kocha
za­sypia ufna

jeszcze nie nad­szedł dzień
niech trwa
ta chwi­la niepoznania
nim przyjdzie
i po­każe czym jest
świat walki
dob­ra ze złem

śpij
bo wciąż trwa
świt 

wiersz • 21 lutego 2013, 20:54

Ame­ryka­nie kochają swoją oj­czyznę jak młodą żonę, za to że jest piękna i pełna życia, Po­lacy kochają swoją oj­czyznę jak starą matkę, po­mimo że ma wiele zmar­szczek i jest po kil­ku śmier­ciach klinicznych. 

myśl • 21 lutego 2013, 12:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

szpiek