aloya, ulubione teksty, strona 82

1614 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Autodekompresja

Od zaw­sze byłem per­so­na non gra­ta
nig­dy nie mogłem pojąć dlacze­go
od sta­da dzieliła mnie ciężka kra­ta
sta­da ... co­raz mniej człowie­cze­go

Doj­rze­wałem na ska­lis­tej pus­ty­ni
tam rzu­cił me ziaren­ko wiatr
bez [...] — czytaj całość

wiersz • 14 sierpnia 2012, 14:49

miniatura (nocą)

piję whisky
zmie­sza­ne z łez kroplami
piję za życie
które mi nie dane
nieogar­nięte słowa
ges­ty zamarłe
i świt który jest
bólem ko­nania ... 

wiersz • 13 sierpnia 2012, 14:37

gdy padał deszcz

wciąż twym szeptem
drży wiatr
za­pachem przesiąknięta
poduszka
odeszłaś wraz ze świtem
gdy pa­dał deszcz

nie obudzi mnie
ka­wy moc­nej zapach
po­całun­ku ciepło
i uśmiech anioła
bo odeszłaś wraz ze świtem
gdy pa­dał deszcz

nie ot­wieram oczu
wsłuchując się w szum za oknem
pod po­wieka­mi
twój mając obraz
za­pomi­nam na chwilę
że odeszłaś wraz ze świtem

gdy pa­dał deszcz ... 

wiersz • 12 sierpnia 2012, 00:15

zburzmy mury

każde­go dnia
cegła za cegłą
bu­duję mur
by nie widzieć zła
nie czuć bólu
słonych krop­li łez

lecz wciąż
pod­my­wa go deszcz
ludzkiej obłudy
za­wiści i kłamstw
stęchły odór
ka­takumb ofiar nienawiści
wdziera się w nozdrza
nie da­je spać

na wiel­kiej łące
zgniłych kwiatów
tra­wy na­siąkniętej krwią [...] — czytaj całość

wiersz • 11 sierpnia 2012, 10:14

dla ...

na granicy
no­cy i dnia
w blasku
budzące­go się słońca
blak­nie twój obraz

snów mych królowo

wrócisz
wraz z mro­ku kurtyną
księżyca
sreb­rzystą tarczą
i pójdziemy

ku gra­nicy no­cy i dnia 

wiersz • 8 sierpnia 2012, 21:11

nicość
wciąż brnę
w bajorze
codzien­ności ... 

myśl • 7 sierpnia 2012, 19:57

"nie potrafię"

za­pach świeżo parzo­nej herbaty
wdziera się do moich płuc
pa­ra przesłania za­kurzo­ne zdjęcie
prze­cieram ramkę
ka­leczę się
o kant uczuć

ćma tańczy walca
obi­jając się o wik­li­nowy klosz lampy
w kącie pokoju

raz po­myliła drogi
i spłonęła
w ko­min­ka ogniu
przy­jaciółka Ikara

a ja
kołyszę się raz po raz
w dziad­ka fo­telu bujanym
za­pisując ko­lej­ny wieczór
na kartce

za­miast patrzeć
w Two­je oczy

„przestać”.

7.08.2012 

wiersz • 7 sierpnia 2012, 12:35

zegar

kil­ka chwil
uderzeń zegara
ra­dość i smutek
miłości poryw

pocałunek
i więcej nic

za dnia horyzontem
je­sieni kolorami
płat­ka­mi śniegu
na progu

a ze­gar wciąż
od­mie­rzać będzie czas

więc nie płacz ... 

wiersz • 6 sierpnia 2012, 18:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Adamo70