aloya, ulubione teksty, strona 82

1683 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

kolejny dzień

ko­lej­ny dzień
mija

październikowy

pis­kiem opon
skończo­ne życie
kto ?
nie wiem ...
mówią że dzieciaki

ktoś zapłakał
za­palił znicz

ko­lej­ny dzień
minął

za­padła noc

dla nich
już nie wsta­nie

świt ... 

wiersz • 12 października 2012, 20:20

Taniec

mie­szające się oddechy
pośród sple­cionych dłoni
szu­kają wza­jem­nie ust
na par­kiecie życia

war­gi snują nieśmiałe wyprawy
mus­kając de­likat­nie Twój kark
który z każdym wydechem
staję się śmielszy

pal­ce prze­mie­rzają cielesną pustynie
prze­mieniając ją dotykiem
w og­ro­du Artemidy

drżymy
tyl­ko nie ze strachu


za­tapiamy dłonie w naszych włosach
op­la­tając wzro­kiem ciała
które unoszą się
ka­wałek wyżej niż innych

12.10.2012

Odtwórz 

wiersz • 12 października 2012, 17:06

Nieje­den roz­wiązując prob­le­my gwiazd przewrócił się o roz­wiąza­ne sznurowadła. 

myśl • 10 października 2012, 21:59

szukam ...

między palcami
pa­cior­ki różańca
tak de­likat­ne jak łzy
słowa modlitwy
nieśmiało szeptane

wpat­rzo­ny w Twój obraz
smut­ne oczy
szu­kam w swym sercu
ok­ruchów Twej wiary
wiel­kiej jak miłość
przy­bita do krzyża

"Ave Maria,
gra­tia ple­na ..."

ko­lej­ny paciorek
prze­suwam między palcami
w duszy spokój

"... Do­minus te­cum ..." 

wiersz • 9 października 2012, 22:22

Ser­ce i ro­zum - jed­no ciało, różne interesy. 

aforyzm • 8 października 2012, 12:28

bajka

znam pewną bajkę
nie jest długa
o życiu pros­tym
w sza­rym mieście
za­gubionym na świata ma­pie

nie zaczy­na się jak zaw­sze
że za góra­mi la­sami
nie ma tam królew­ny
i białego rycerza [...] — czytaj całość

wiersz • 7 października 2012, 22:52

Dzieci - mis­trzo­wie czy­tania z oczu. 

myśl • 7 października 2012, 00:02

codzienność

próbuję oddychać
pełną piersią
de­likat­ny wdech
i wydech…

mi­mo że
wo­da wdziera się
do płuc

próbuję iść
ciągle do przodu
upar­cie pod wiatr
mrużąc oczy

zgry­zając wargi
bo kamienie
ka­leczą kolana

kocham Cię dojrzale
poz­wa­lając być Ci szczęśliwą
bo jes­teś, prawda?

kiedy w je­go ramionach
próbu­jesz okłamać serce
które sy­pia przy moim

06.10.2012 

wiersz • 6 października 2012, 20:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

zugimihau