aloya, ulubione teksty, strona 82

2061 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

nienawidze

już na­wet Bóg posmutniał
cho­wając wzrok
pod spra­cowaną dłonią
przyglądając się
tej naszej miłości

ile ra­zy od­dychając
tym sa­mym powietrzem
du­siliśmy się
kiedy gdzieś nasze oczy
dot­knęły się w kącie dusz

ile razy…
za­cis­ka­liśmy pal­ce w pięść
mi­jając się w tłumie
otocze­ni przez set­ki myśli i słów
za­miast wy­ciągnąć dłoń
ku tej drugiej

nie chce już krzyczeć
ile od­dałbym za Twój
pry­wat­ny oddech
który w chłod­ne wieczory
mie­szałby się z moim

Nienawidze
Cię kochać...

23.04.2013

Odtwórz  

wiersz • 23 kwietnia 2013, 21:51

we dwoje ...ja sam

po­daj mi rękę
uciek­niemy
by wyr­wać wie­czności
mgnienie

ty i ja 

nie py­taj dokąd
wśród gwiazd mi­liona
mleczną drogą
na wszechświata kra­niec

ty i ja 

nie znaj­dzie nas nikt
będziemy cichut­ko
ciepłem rąk
mówiąc o miłości
wyr­wiemy marze­nia
z niereal­ności

ty i ja 

dlacze­go tak zim­na
bez krwi pul­so­wania
twa ręka
wciąż biegnę
przez los wyśmiewa­ny

ja 

wiersz • 21 kwietnia 2013, 00:01

retrospekcje

kil­ka niewyśnionych snów
dni skradzionych przez los
cichy szum skrzy­deł anioła
w blas­ku księżyca
tyl­ko tyle

wczo­raj­szy dzień

krop­la­mi krwi naznaczona
do­nikąd droga
mówiłaś że życie to chwila
nie da­na ci była na­wet ona
tam pod krzyżem
ktoś znicz za­palił czerwony
jak róży kolor
które tak kochałaś

za horyzontem
cichy szum skrzy­deł anioła
tyl­ko tyle

wczo­raj­szy dzień 

wiersz • 20 kwietnia 2013, 10:28

Im jes­teśmy bliżej techni­ki, tym jes­teśmy da­lej od ludzi.. 

myśl • 19 kwietnia 2013, 13:18

...

mała lalka
w ro­wie porzucona
czy­jaś miłość
daw­no zapomniana
nieg­dyś pieszczona
dzi­siaj deptana

pożółkłe liście
mgłą przykryte
grób zaniedbany
kto pod nim leży
czy z miłości zrodzo­ny ?
a może ...

cisza
tyl­ko deszczu szum
za kroplą kropla 

wiersz • 16 kwietnia 2013, 21:40

Julian chce ujrzeć świat..

na­wet nie wiesz mały..
ilu ludzi, jak wielu z nas
chce..
by Two­je oczy wszys­tko widziały

mat­ka Two­ja os­tatnią kroplą krwi
na­malo­wałaby uśmiech na us­tach Twych
byś tylko..
byś tyl­ko chłop­cze mały..
uj­rzał świat takim
ja­kim Twe oczy chciały..

wielu z nas [...] — czytaj całość

wiersz • 13 kwietnia 2013, 00:46

nocne czuwanie

tyl­ko ty
swym uśmie­chem potrafiłaś
zga­sić mo­je łzy
szep­tem słów odganiałaś
nieme stwo­ry ze snów

tyl­ko ty

znikąd donikąd
ścieżką noc­nych wędrowców
uciekam od ser­ca szeptów
kroplą absyntu
gaszę mej duszy łkanie
z ko­lej­nych wersów
tworzącej litanię

pier­wsze­go pro­mienia
na noc­nym szu­kam wciąż niebie
by ona minęła
owa chwi­la bezsenna
zielo­nych oczu blas­ku szukania
w zim­nej poświacie ulicznych latarni

tyl­ko ty 

wiersz • 11 kwietnia 2013, 20:26

cień

jes­tem ...
ileż w tym słowie mnie ?
a może ...
to złudzenie
czyjś sen sprzed lat ?

jes­tem ...
do­tykiem no­cy otulony
ze­gara tykanie
budzi wspomnienia
mo­je ?

jes­tem ...
kiedyś piosenkę słyszałem
wciąż brzmi mi w uszach
o miłości
że tyl­ko jed­na jest wieczna
czy się zdarzyła ?

zni­kam ...
jak cień gdy la­tar­nia gaśnie
we mgle świtu
bez ciebie
czy to jeszcze ja ? 

wiersz • 10 kwietnia 2013, 20:40

Niekiedy le­piej wska­zać ko­muś drogę pal­cem niż za każdym ra­zem po­dawać po­mocną dłoń. 

myśl • 9 kwietnia 2013, 10:00

drgnienie serca

śla­dem twych stóp
które przyk­rył czas
śla­dem rosy
w deszcz zamienionej
śla­dem zapachu
płatków róż umarłych

uciekam od te­go co tu
zra­nionych dni
no­cy koszmarów

mówiłem sobie
że to nic
prze­lot­ny ser­ca kaprys
wiec cze­mu wciąż szukam

śla­du ust na fi­liżan­ce ? 

wiersz • 6 kwietnia 2013, 20:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70