aloya, ulubione teksty, strona 82

1921 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

nostalgicznie

księżyc
ka­wałki snów
cienie
za­pom­nianych twarzy

i szum morza
na dzi­kiej plaży

po­zos­tał sen
i kil­ka marzeń
por­wa­nych przez fale

Odtwórz  

wiersz • 18 grudnia 2012, 21:48

Pozwól mi być.

pozwól mi być szczęśliwym
o nic więcej nie proszę

cza­sem zmęczo­ne dłonie
mówią więcej niż usta
po­parzo­ne gorąca kawą
pitą o poranku
by szyb­ciej ot­worzyć oczy
i mówić, że „jes­tem wolny”

opierając głowę o szybę w tramwaju
prze­mie­rzam wzro­kiem sta­re kamienice
i [...] — czytaj całość

wiersz • 16 grudnia 2012, 15:08

miniatura (uśmiech Twój)

w żółta­wym blas­ku
ulicznych la­tar­ni
szu­kam cienia
twych skrzy­deł
by smu­tek mój na­kar­mić
wspom­nieniem
uśmie­chu bez skazy 

wiersz • 16 grudnia 2012, 00:04

święta blask

na świat przychodzisz
by um­rzeć
na krzyżu nienawiści
w miłość przyobleczony

obiecany

kolędę ktoś śpiewa
zza okiem światełek kolory
pot­raw zapach
dziecięcy śmiech
pre­zen­ta­mi wywołany

i tak mało nas
pa­mięta o Tobie
tak prawdziwie
widzi przez cały ten blichtr
złote­go cielca

obiecany
lecz czy wycze­kiwa­ny ? 

wiersz • 15 grudnia 2012, 14:08

Nieważne ile znasz szczegółów świata, nieważne ile z nich ro­zumiesz, ważne jak spos­trze­gasz całokształt. 

myśl • 13 grudnia 2012, 19:45

Człowiekiem jes­tem, więc cier­pienie nie może być mi obce. 

myśl • 11 grudnia 2012, 21:21

w raju słowa

w kos­mo­sie duszy
no­cy bezgwiezdna
w je­den zlej rytm
od­dech i serc bieg
a zbudzi się świt wieczności
i nic będzie wszys­tkim
a pus­tka rajem

gdzie słowo
kroplą ser­ca zapisane
ukarze swą moc
i sta­rego świata
nie zos­ta­nie ka­mień na ka­mieniu
by uka­zać prawdę nies­ka­laną
dla dwóch istnień
w jed­ności scalonych
po wsze czasy
miłością złączonych 

wiersz • 11 grudnia 2012, 19:49

Sami

prze­cież uno­siło się tam set­ki oddechów
ty­siące gestów, mi­liony słów
a my zacze­piliśmy się wzrokiem

us­ta przyb­rały naj­piękniej­szy wygląd
strojąc się w uśmiech
niczym paw swój ogon

i zos­ta­liśmy nag­le sami
tworząc jedność
sple­ciony­mi dłońmi

od­dycha­liśmy tą samą melodią
ciała stały się poezją
za­pisy­waną przez innych
na stro­nach ich nocy

a my uno­siliśmy się nad parkietem
lżej­si o ki­log­ra­my codzienności
bo­gat­si o gra­my szczęścia
który­mi wy­pełni­liśmy kieszenie

11.12.2012

"Ta­niec jest poezją ruchu i me­lodią ciała" Lamartin

Odtwórz  

wiersz • 11 grudnia 2012, 17:49

pożegnanie serca

daw­no
nie pamiętam
a może ...

a może to było wczoraj
gdy słońce
budziło dzień
za mgłą schowane
śpiewem ptaków
i szu­mem wiatru
de­likat­nie liście trącającym

dawno
nie pamiętam
a może wczoraj

odeszłaś 

wiersz • 10 grudnia 2012, 23:02

Mają oczy, a nie widzieli,
mają uszy, lecz nie słyszeli


Oczy i uszy często ot­wierają się w os­tatnim ak­cie dramatu. 

myśl • 9 grudnia 2012, 12:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

szpiek