aloya, ulubione teksty, strona 82

2043 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Pal się.

przym­rużyłem oczy z bólu
zakląłem po cichu by nikt nie usłyszał
wte­dy to nie grzech podobno

oparzyłem się od zgaszo­nej świecy
ba­wiąc knot palcami
który nig­dy og­nia nie poczuł
jak większość

pragnął choćby na chwile
być jak in­ne, zatlić [...] — czytaj całość

wiersz • 1 kwietnia 2013, 23:12

modlitwa

tak cicho
gdzieś tam gwar
tu­taj nicość
umarły czas

nieistotny

chciałbym krzyczeć
nie usłyszy nikt
szeptu
za­gubionej duszy
gdzieś między
nocą a świtem

na krawędzi

pat­rzę w górę
na pus­ty krzyż
złożony z dni
wczo­raj i jutra
błędów ludzkiej słabości

chciałbym uciec

wciąż trwam
bo wiem że nie zdołam
składając ręce

w niemej modlitwie 

wiersz • 31 marca 2013, 07:38

świąt spokojnych ...

skąpa­na we krwi
unurza­na w szkarłacie
ziemia

gdy szedł wyszydzany

każdy ko­lej­ny krok
znaczo­ny bólem
ciężarem

na miej­sce kaźni prowadzony

od wieków
wciąż drogę tę przemierza
dać świadectwo

by krzyżem świat odmienić

( spo­koj­nych świąt tym co tu zaj­rzą życzę :D ) 

wiersz • 30 marca 2013, 10:39

proszę ...

tak mało słów
bo wciąż cza­su brakowało
tak mało ciepła
bo wciąż mnie nie było
tak mało uśmiechu
bo życie w kość dawało

tak mało nas było

czy mi wybaczysz
że kochać cię nie zdążyłem ?

(słowa­mi uciekałem - 1988) 

wiersz • 29 marca 2013, 09:47

arlekin

zam­knięty w klat­ce urojeń
śle­pymi błądząc oczyma
wciąż w dół i w dół spadam
stud­nię głęboką aż do piekła
słysząc śmiech ar­le­kina
o smut­nych oczach

stra­ceńcze !
nim piekło cię pochłonie
wczo­raj­szej miłości bez spełnienia
posłuchaj mej pieśni
usza­mi nies­ko­rymi do [...] — czytaj całość

wiersz • 28 marca 2013, 12:26

Ty.

uwiel­biam, kiedy cho­wasz się
wie­czo­rami,
przy gasnącym kominku
pod swoimi powiekami

po­ruszając stru­ny gitary
nu­cisz pod no­sem melodię
kojącą tru­dy dnia


przechadzasz się uliczka­mi Paryża
rzu­cając mo­netę ka­tary­nia­rzo­wi
by za mo­ment ukoić skórę
po­wiewem mor­skiej bryzy
wy­ciągając dłonie ku słońcu
na szycie [...] — czytaj całość

wiersz • 26 marca 2013, 10:45

Tyl­ko od Ciebie za­leży ile jes­teś wart(a). 

myśl • 25 marca 2013, 22:25

ecce homo

poszedł bez skargi
a tłum wrzeszczał

"na krzyż !
na krzyż !"

i słowa
w czyn się obróciły
zrodzony
szedł na śmierć

"na krzyż !
na krzyż !"

wciąż słychać było
w opętańczym transie
jak man­trę powtarzali
chcąc by hańba
dob­ro pokryła

"na krzyż !
na krzyż !"

na górze
ręce mu przybili
a gdy skonał
ucichł wrzask tłumu

i drze­wo potępienia
miłosier­dziem zakwitło 

wiersz • 25 marca 2013, 20:26

Obojętność bar­dziej bo­li niż krytyka. 

myśl • 23 marca 2013, 12:23

dotknij

dot­knij mej duszy
nim spa­li ją
gorączka mych snów
za­nuć kołysankę
uko­jenia nut

mrok
noc bez gwiazd
klat­ka za klatką
bez słów czar­no biały film

ko­lej­na butelka
nek­ta­ru zapomnienia
w tu­nelu bez końca
podążam po omacku
za­topiony w nicości
marzeń niespełnionych

skąd deszczu krople
(ok­na zamknięte)
twarz sma­gają bez litości
w do­mu obłędu
ciszy ogłuszającej

przyjdź
i duszy mej dotknij
ten je­den raz
niech spo­koju zazna
nim noc przeminie 

wiersz • 23 marca 2013, 11:09

Adamo70