aloya, ulubione teksty, strona 82

1880 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

* * *

Nie chcę by zrozumiałym
chcę być rozumianym
nie chcę być odkryty
bo byłbym nagi

chcę być o(d)krywany
spod szat swo­jej jaźni
nit­ka po ni­ci... Ariadny
w myśli labiryncie

w obiegu jak ta kropla
co stru­mieniem i do morza
a po­tem wra­ca z [...] — czytaj całość

wiersz • 28 kwietnia 2013, 18:14

twoje ...bez skazy

wciąż chłonę twoje
ulgą tchnące
nic po­za nimi
chciałbym być głuchy
by nie utracić
nie zagłuszyły je inne

słowa
słowa
słowa

tak pros­te w przekazie
tak małe w liryce
nie chciałbym ich skazić
gwa­ru gradobiciem
bo two­je dla mnie
najważniejsze

słowa
słowa
słowa

w swej treści nieprzemijające
zgu­bionej duszy
dro­gow­ska­zami na autostradzie
z krzy­kiem uciekły
kłam­li­we przyrzeczenia
dla mnie są ważne
tobą natchnione

słowa
słowa
słowa

w głowie niemilknące 

wiersz • 28 kwietnia 2013, 07:13

25 lat (1988-2013)

wciąż
masz osiem­naście lat
choć minęło
wieku ćwierć
przed ocza­mi mam
uśmiech twój

mówiłaś
że to chwila
życia los
tak łat­wo było marzyć
gdy dźwięczał twój głos

a niebo wciąż szlocha
każdą deszczową chwilą
choć wiem
powiedziałabyś
tak miało być
i dla nas dwoj­ga mam żyć

lecz pozwól
złapać deszczu kroplę
i uj­rzeć w niej jeszcze raz
twych zielo­nych oczu
uśmie­chu blask

***********************

„nag­le zgasło słońce
i niebo zapłakało
tak cicho, bez skargi
tyl­ko ser­ce wciąż pyta
dlacze­go ?
(27 kwiet­nia 1988)” 

wiersz • 27 kwietnia 2013, 10:25

Wier­ność to nie ce­na za związek, lecz dob­ro­wol­ny po­daru­nek z ser­ca dla dru­giej osoby. 

myśl • 26 kwietnia 2013, 08:03

nienawidze

już na­wet Bóg posmutniał
cho­wając wzrok
pod spra­cowaną dłonią
przyglądając się
tej naszej miłości

ile ra­zy od­dychając
tym sa­mym powietrzem
du­siliśmy się
kiedy gdzieś nasze oczy
dot­knęły się w kącie dusz

ile razy…
za­cis­ka­liśmy pal­ce w pięść
mi­jając się w tłumie
otocze­ni przez set­ki myśli i słów
za­miast wy­ciągnąć dłoń
ku tej drugiej

nie chce już krzyczeć
ile od­dałbym za Twój
pry­wat­ny oddech
który w chłod­ne wieczory
mie­szałby się z moim

Nienawidze
Cię kochać...

23.04.2013

Odtwórz 

wiersz • 23 kwietnia 2013, 21:51

we dwoje ...ja sam

po­daj mi rękę
uciek­niemy
by wyr­wać wie­czności
mgnienie

ty i ja 

nie py­taj dokąd
wśród gwiazd mi­liona
mleczną drogą
na wszechświata kra­niec

ty i ja 

nie znaj­dzie nas nikt
będziemy cichut­ko
ciepłem rąk
mówiąc o miłości
wyr­wiemy marze­nia
z niereal­ności

ty i ja 

dlacze­go tak zim­na
bez krwi pul­so­wania
twa ręka
wciąż biegnę
przez los wyśmiewa­ny

ja 

wiersz • 21 kwietnia 2013, 00:01

retrospekcje

kil­ka niewyśnionych snów
dni skradzionych przez los
cichy szum skrzy­deł anioła
w blas­ku księżyca
tyl­ko tyle

wczo­raj­szy dzień

krop­la­mi krwi naznaczona
do­nikąd droga
mówiłaś że życie to chwila
nie da­na ci była na­wet ona
tam pod krzyżem
ktoś znicz za­palił czerwony
jak róży kolor
które tak kochałaś

za horyzontem
cichy szum skrzy­deł anioła
tyl­ko tyle

wczo­raj­szy dzień 

wiersz • 20 kwietnia 2013, 10:28

Im jes­teśmy bliżej techni­ki, tym jes­teśmy da­lej od ludzi.. 

myśl • 19 kwietnia 2013, 13:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

zugimihau