aloya, ulubione teksty, strona 82

1981 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

######

Pragnę być płomieniem
a jes­tem jak lód
og­rze­wać mym pragnieniem
lecz niosę chłód

Po­daję brzytwę
za­miast dłonie
wszczy­nam bitwę
nie chcąc pokój trwo­nię

Chcę przy­nosić radość
a roz­noszę swe cierpienie
mych po­liczków bladość
niesie od­rzu­cenie

Po co mam się oswajać
sko­ro za­pom­nisz mnie
By się odzwycza­jać
i bo­leśnie ra­nić się ?


Odtwórz  

wiersz • 3 czerwca 2013, 12:54

żeby mieć co wspo­minać naj­pierw mu­sisz zacząć żyć. 

myśl • 2 czerwca 2013, 22:59

Lep­sze (cza­sem) włas­ne rączki niż brak miesiączki. 

aforyzm • 1 czerwca 2013, 22:50

z modlitw najważniejsza

gdy nadziei gaśnie słońce
i już sił do wal­ki brak
ręce składam swe nabożnie
słów szu­kając w prośbach mych

i wciąż us­ta mo­je milczą
nie znaj­dując strof te­mu godnych
cho­ciaż ser­ce podpowiada
te naj­pros­tsze "Oj­cze Nasz"

wiele dróg prze­bytych z mozołem
i dni sza­rych bez radości
a te stro­fy niez­mien­nie trwałe
bo z miłości darowane

wiec posłucham ser­ca westchnień
ono prze­cież naj­le­piej wie
i z wiarą powtórzę jak na­si ojcowie
"Oj­cze Nasz, któryś jest w niebie ..." 

wiersz • 1 czerwca 2013, 15:05

wspomnienia

w krop­lach deszczu
słońca blasku
słów szeptaniu
płaczu dziecka
dni zwyczaj­nych przemijaniu
widzę ciebie
uśmiechniętą

na ulicy
w mro­ku skąpanej
ciche ko­ta mruczenie
wiat­rem liście niesione
jak kar­tki wspom­nień pożółkłe
de­likat­ne ślady
miłości bez skazy 

wiersz • 31 maja 2013, 18:17

kilka wersów

byłaś tuż obok
sma­kowałem powietrze
zapachem
twym przesiąknięte
gdy szeptem
ser­ce w drżenie wprawiałaś

patrzę
w no­cy ciem­ny horyzont

byłaś tuż obok
gdy budził się świt 

wiersz • 30 maja 2013, 11:42

Mar­gi­nali­zując uczu­cia czu­jemy się za­gubionym pyłkiem na mar­gi­nesie wszechświata. 

myśl • 28 maja 2013, 12:36

Oddech Boga

przy­gasam za dnia
by płonąć wieczorem

przeżeg­nałem się
jak co rano
cho­ciaż ty­le mogę zrobić
dla siebie, Ciebie

wpat­rzo­ny w płomień świecy
próbu­je ożywić zdrętwiałe serce

nikt nie umarł
może po części ja
może ja cały
tyl­ko część została

może mnie już tu nie ma
może jes­tem gdzieś wyżej

nie jes­tem nikim
ni­kim ważnym
nie da­je na­wet cienia
w płomieniu świecy

bez Ciebie

Odtwórz

27.05.2013 

wiersz • 27 maja 2013, 22:37

Zbyt często niektórych ro­zumiem zbyt późno. 

myśl • 22 maja 2013, 00:33

myśli niepokorne między kroplami

jed­nostaj­ny szum
gdzieś w za­kamar­kach jaźni
nie wiem czy to sen
a może ja­wa deszczem znaczona
za­pach bzu
na­tar­czy­wie drażni nos
co było
a może na­dejść ma
kil­ka strof nienapisanych
szuf­la­da pełna wspomnień
niczym wes­tchnień biblioteka
pa­mięta­nia i niepamięci

kochałem dawno
a może nadal
gdzie się [...] — czytaj całość

wiersz • 21 maja 2013, 22:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70