aloya, ulubione teksty, strona 82

2022 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

pauza

w półcieniu, przy oknie
przy blask świecy
przys­troiłaś twarz
pow­le­kając ją 
de­likatną po­marańczą
go­rejące­go dnia

zacze­piając mnie
zielo­nymi oczami
kryłaś uśmiech
to zasłaniając us­ta dłonią
to od­wra­cając głowę

to­piłaś namiętnie
pełne wargi
bez skrupułów
w fi­liżan­ce
gorącej czekolady

a ja tkwiłem wpatrzony
w mi­goczący płomień świecy
nucąc pod no­sem piosenkę
która śpiewałaś
zaczy­nając mnie kochać.

prosząc po cichu
tańczące półcienie
na chłod­nej ścianie
byś nie przestała

Odtwórz  

wiersz • 18 marca 2013, 20:14

śpij ...

dobranoc
tak zwyczajnie
jak­by noc nastała
choć słońce na niebie

dobranoc
me kochanie

niech nic nie zmąci
twe­go snu
tak pięknie wyglądasz
w tej białej szacie

dobranoc
mój słod­ki aniele

chłód jak sztylet
ser­ce przeszywa
jak­byś gdzieś odchodziła
a mówię tylko

dobranoc

więc skąd ten ból
duszę tar­gający ?

dobranoc
mo­ja różo najpiękniejsza
dobranoc
a ja
będę czu­wał nad twym
snem 

wiersz • 18 marca 2013, 18:06

Kolejny banalny wierszyk o miłości

Za­topiony wciąż w twych oczu diament
Od­cięty od ciepła Twych dłoni
Wle­wam tęsknotę w pióro za­miast atrament
Bo ona przed za­pom­nieniem Cię chro­ni

My, choć w różnych światach zagubieni
Zna­leźliśmy wytęsknione zro­zumienie
Ki­lomet­ra­mi odległości [...] — czytaj całość

wiersz • 17 marca 2013, 11:17

niepamięć

jadę autos­tradą
ni­cością
mro­kiem przy­ciąga­ny
grzmo­tem
burze zwias­tującym
to ja 

chciałem opo­wie­dzieć
his­to­rię sprzed lat
słowa
duszą mnie
jak smog nad mias­tem

nie słuchaj mnie
skołata­nych myśli
niereal­nych
ja sen wa­riata
jut­ro

tak jut­ro znów
wsta­nie dzień

jadę autos­tradą
do­nikąd
zapomnieć 

wiersz • 17 marca 2013, 00:08

Większość ludzi nie chce być do końca wol­na. Większość chce mieć wol­ny wybór zniewolenia. 

myśl • 16 marca 2013, 22:47

kilka słów do niej ...

wy­bacz mi
tych chwil kilka
wzruszeń i łez
z oczu kapiących

wy­bacz mi
słowa melancholii
w kil­ku wersach
zamkniętych

wy­bacz mi
na gwiaz­dy spoglądanie
gdy chłód łóżka
spać nie pozwala

wy­bacz mi
że wciąż powtarzam
kocha się raz
i ser­ce mam zamknięte

wy­bacz mi
bo wiem że byłabyś zła
i ka­zała żyć
póki mam czas 

wiersz • 16 marca 2013, 11:51

wyśnić sen, z które­go nie chciałbym się obudzić ...bo to co tu­taj skażone jest ni­cością ... 

myśl • 14 marca 2013, 20:33

* * *

His­to­ria z Bib­li się znów się powtarza,
Żydzi za­miast Jah­we czci­li złote­go cielca
Chrześci­janie gro­madząc się wokół ołtarza
za­miast Je­zusa czczą na krzyżu wisielca 

wiersz • 13 marca 2013, 18:13

korytarze

pus­tych ko­rytarzy
głuchy dźwięk
drzwi donikąd
piekła otchłani

nie krzycz !
on nie słyszy !
ogłuchł od szeptu
wie­czne­go szlochu ...

tęcza z od­cieniach sepii
ka­wałki fotografii
niez­na­nych twarzy kolekcja
oni umarli
czas nie dał im szans

dlacze­go łkasz ?
czy znałeś ich ?
zam­knięci w katakumbach
pra­daw­ne­go świata ...

wciąż kroczę
nie chcę widzieć żebraków
błagających o dotyk
kil­ka słów litości

nie !
jes­tem niemy !
cały świat umiera
dręczo­ny gorączką nicości

pus­te korytarze

pus­te korytarze

puste

ona już tu była ... 

wiersz • 12 marca 2013, 21:11

zapach kawy

już słów szeptanie
umilkło między nami
nie drga powietrze
miłości westchnieniami

zgra­nej płyty wciąż słucham
me­lodii naszej miłości
gdy de­likat­nie budził mnie
za­pach po­ran­nej kawy 

wiersz • 9 marca 2013, 15:30

Adamo70