aloya, ulubione teksty, strona 82

2019 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

chwile

chodź
po­bawi­my się
słońca promieniem
na wiel­kiej łące
otu­leni wiatrem

nie płacz
nie war­ty ten świat
ja wiem
tak łat­wo mówić
gdy ser­ce boli

kwiatem odurzeni
nie ma nic
tyl­ko piękna tęcza

chodź
zos­taw smu­tek i żal
na chwilę

po­daj rękę ... 

wiersz • 30 lipca 2013, 14:40

Pilnuj mnie!

już pra­wie rok
jak ucichł Twój płomień
a z ust od­szedł os­tatni uśmiech
gdzieś ku słońcu powędrował

dziś przyszedłeś we śnie
sen na ja­wie, ja­wa na śnie
wy­ciągałem dłoń ku Tobie
uni­kałeś jej jak ogień wody
mówiłeś, że wszystko [...] — czytaj całość

wiersz • 30 lipca 2013, 13:40

...

pozwól mi śnić
uciec od świata
chwilą
duszę swoją nasycić

bez bólu
bez strachu

ser­ce uspokoić

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623952114295330 

wiersz • 28 lipca 2013, 09:46

pokój ? naiwności słowo ...

ko­niec woj­ny !
krzyknął lud
ko­niec niewo­li !
krzyknęli potem
naiw­ności ...

spadły kaj­da­ny z nóg
z nad­gar­stków spra­cowa­nych rąk

a serca
wciąż opa­tula szczelnie
kol­czas­ty drut

człowiek z po­dar­tym mundurze
nie znać której ze stron
sta­je u pro­gu domu

mat­ko !
wróciłem !

wi­ta go cisza spa­lonych ruin
ktoś rzu­cił kamień

dlacze­go ? os­tatnia myśl
nim świat pochłonęła
ciem­ność ... 

wiersz • 27 lipca 2013, 09:50

ten świat

mówiłaś że życie jest piękne
posłuchaj
jak śmieje się wiatr
sa­mot­nych serc płaczem nasycony
tra­gedią ludzi bez jutra
bez twarzy
niknących w cuchnącej brei

kochałaś
oj tak bardzo
bez gra­nic i wyjątków
na tym ka­wałku wszechświata
skażonym ludzką zawiścią
rek­lamą szczęśliwości
do ku­pienia za grosze
pa­pier­ka­mi cy­rog­ra­fu krwi

nie pat­rzysz już na nic
po dru­giej stro­nie wiel­kiej rzeki
cze­kasz
wciąż cze­kasz na znak
przed­wie­czną gwiazdę
cze­kasz
na szcze­re łzy tego
co przeżył swo­je dni 

wiersz • 26 lipca 2013, 21:53

Nie krzycz kiedy tłum krzyczy, krzycz kiedy tłum milczy! 

myśl • 24 lipca 2013, 22:38

śpiew Syren

sny
kil­ka ok­rutnych okruchów
no­cy koszmary
zle­wające się
w niemy film

krzyczę !

nikt mnie nie słyszy
zam­knięty w klat­ce obłędu
odpływam
na ok­ruchu szkła
tam gdzie Styks kończy bieg

sny
koszma­ry nocy
tonę w nich
bez­kres­nej czer­ni otchłani
ma­miony śpiewem
Sy­ren ... 

wiersz • 24 lipca 2013, 19:46

Grzeczni chłop­cy wy­ginęli, bo nie mieli ko­mu genów prze­kazać . 

myśl • 22 lipca 2013, 23:52

małe marzenia ...

kil­ka nut które koją ból
w tym świ­cie kochającym ranić

kil­ka nut które zat­rzy­mują czas
w tym pedzie donikąd

zag­raj proszę jeszcze raz
ta prostą me­lodie bez słów

kil­ka łez niczym balsam
dla te­go ser­ca które pękło na pół

zagraj
zag­raj jeszcze raz ta prostą
me­lodię bez słów 

wiersz • 21 lipca 2013, 11:28

nikt

mówiłeś że odejdziesz
to tyl­ko krok
ten pro­mień słońca
sma­kuje jak nigdy

podmuch
niosący wspomnienie

mówiłeś że to tyl­ko gra
niewar­ta bólu
ktoś ra­ni duszę
śmiejąc się w twarz

podmuch
niosący szeptanie

mówiłeś lecz nikt nie słuchał
kle­pali po plecach
że ni­by jest w porządku
śle­pi w swych egzystencjach

ktoś krzyknął
nim zgasło słońce 

wiersz • 20 lipca 2013, 09:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70