aloya, ulubione teksty, strona 82

1691 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

pamięci

nie 
to nie pa­da deszcz
łez krop­le
za szybą noc
i nos­talgia
za­padła cisza
nie
to nie deszcz


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TD2HKM7mN1s 

wiersz • 21 października 2012, 00:18

zeszyt

słów de­likat­nym szeptaniem
drżeniem powietrza
śpiewa­liśmy bal­ladę miłości
za­pisaną na pięciolinii
drżenia serc naszych

w półśnie budzące­go się dnia
mro­ku za­padającej nocy
ko­lorem opadłych liści
ma­lowa­liśmy obraz
szczęścia co zdarza się raz

na pożółkłych kar­tkach zeszytu
pok­ry­tych wyb­lakłym atramentem
mi­nionych chwil znaj­duję zapis
gdy świat pok­ry­wały je­sieni kolory
mieniący­mi w miłości promieniach 

wiersz • 20 października 2012, 20:30

Ka­mień z ser­ca, ro­zumo­wi lżej. 

aforyzm • 20 października 2012, 09:10

Najłat­wiej na­depnąć na od­cisk na pięcie achillesowej. 

aforyzm • 18 października 2012, 12:13

Wszys­cy jes­teśmy równi,
tyl­ko niektórzy mają dłuższe ręce . 

aforyzm • 17 października 2012, 08:04

Dwa oblicza

Im większa pustka,
gdy za­padam się do wewnątrz,
tym wyższe sta­wiam mu­ry
Im głębiej, tym mocnej
za­cis­kają się na gar­dle sznury
Szu­kając ciepła
podążam ku chłodowi
Od­trącam po­moc­ne dłonie,
pożądając ramion
Szu­kając od­parte­go ser­ca,
za­mykam w klat­ce duszę
W am­pli­tudzie tęskno­ty
zas­ty­gam do lo­du czer­wo­ności
od krwi naj­bliższych dłoni
Źle się czu­je wśród ludzi
uwiel­biając to­warzys­two człowieka 

wiersz • 15 października 2012, 14:41

październikowo

po mlecznej drodze
na drugą stronę

gdzieś
gdzie słowa ulatują
miłości

po­mie­dzy gwiazdami
twej ko­rony ozdobie
samotny
wśród ludzi milionów

swój wypełniam
los

tak często nie słucham
słów szeptanych
w ciszy kosmosu
duszy niespokojnej

po mlecznej drodze
zbieram paciorki
swych dni 

wiersz • 13 października 2012, 14:36

kolejny dzień

ko­lej­ny dzień
mija

październikowy

pis­kiem opon
skończo­ne życie
kto ?
nie wiem ...
mówią że dzieciaki

ktoś zapłakał
za­palił znicz

ko­lej­ny dzień
minął

za­padła noc

dla nich
już nie wsta­nie

świt ... 

wiersz • 12 października 2012, 20:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Adamo70