aloya, ulubione teksty, strona 82

1723 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

list duszy

na kar­tce mok­rej od łez
piszę list do ciebie
w blas­ku zachodzące­go słońca
szu­kam słów
duszy mej posłańców

co­raz więcej kropel
pus­ty pa­pier moczy

za­padł zmrok
długo­pis wy­padł z ręki
znów nie na­pisałem nic
jut­ro pójdę tam
by szep­ta­niem ból ukoić

mod­litwą z serca
wśród drzew dom twój skrywających 

wiersz • 24 listopada 2012, 12:12

Naj­gor­szym więzieniem do które­go możemy tra­fić jest nasz umysł. 

myśl • 23 listopada 2012, 22:13

Łańcuch

Wo­leli widzieć ka­mienną twarz
Nie słyszeć zgrzy­tu kości
W myśl za­sad - nie dos­tałeś nie dasz
A co nie wi­dać, nie ma war­tości


Bo

Z mo­jego kiedyś bólu drwi­li
Więc zat­kam uszy, odwrócę [...] — czytaj całość

wiersz • 23 listopada 2012, 21:28

droga prawdy

pożądam tęczy
bru­nat­nosza­rym świtem
czołgam się
brak mi już sił
z za­marłym krzykiem

sa­mot­ny krzyż
na krańcu mo­jego ja
zroszo­ny krwią
niewin­nej ofiary
za mnie
mo­je życie zgubione

chciałbym zapłakać
nie mam łez
on cier­pienie oddał
ja robak
nie umiem uczuć okazać
wiarą umieram

po­każ mi
ka­mien­ny krąg naszych dłoni
obłud­nej radości
cier­pienia krzyżowania
ukaż mi to
bym poczuł smak
sa­mot­nej drogi
przez głazy nienawiści

na sto­sie potępienia
płonie mądrość bolesna
za od­da­li szloch niewin­ności dziecka
o deszcz
i tęczę na drugą stronę 

wiersz • 23 listopada 2012, 17:42

mrok

podążam mrokiem
w za­kaza­nej dzielnicy
w bra­mie śpi alkoholik
ofiara świata
czar­ny ko­cur u je­go stóp

podążam mrokiem
wśród roz­bi­tych latarni
umarłego świata
zam­kniętych kopalń
hut zamienionych
w mias­ta upiorów

podążam mrokiem
na krawędzi jaźni

pi­jak nie oddycha
kot prze­raźli­wie miauknął
śmier­cią dotknięty

mgła za­pada niczym kurtyna 

wiersz • 22 listopada 2012, 18:00

Pol­ska rzeczywistość
Wszys­cy jes­teśmy równi - nikt nie ma pra­wa wy­bić się po­nad poziom. 

aforyzm • 22 listopada 2012, 11:01

miniatura (czas mija)

dni uciekają
jak­by co­raz szybciej
za mgłą oczu
zroszo­nych łzami
lecz w środ­ku burzy
ciepłym promieniem
og­rze­wasz me serce
szczęścia wspomnieniem 

wiersz • 17 listopada 2012, 11:37

świat nieistnienia

to świat które­go nie ma 
przy­bite gwoździami
wieko trum­ny
w której pocho­wałem
swą duszę i ser­ce

prze­mykam jak duch
ciem­ny­mi uliczka­mi
wśród ruin życia
które­go nie było

jak śle­piec
z sze­roko otwartymi [...] — czytaj całość

wiersz • 16 listopada 2012, 16:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Adamo70