aloya, ulubione teksty, strona 82

1757 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Pa­radoks dziś u Kartezjusza,
myśli, więc nie ma Mariusza 

aforyzm • 2 stycznia 2013, 09:22

nau­czyć się la­tać
dać po­nieść
wiat­ro­wi nadziei
marzeń szep­ta­nych
zlękniony­mi us­ta­mi

SZCZĘŚLI­WEGO NO­WEGO 2013 ROKU 

myśl • 1 stycznia 2013, 15:13

* * *

Spot­kałem w życiu anioła
Który nie raz upadał
I nie wszys­tkiemu sta­wiał czoła

Ale zaw­sze się z ko­lan pod­no­sił
Choć skrzydła so­bie połamał
Zaw­sze nadzieję w ser­cu no­sił

Pi­sał myśli, wier­sze, poema­ty
Bo [...] — czytaj całość

wiersz • 1 stycznia 2013, 11:14

Nazywam siebie niewybaczalnym *

Jes­tem, a jak by mnie nie było
Nie mam echa, nie rzu­cam pra­wie cienia
Je­dynie tyl­ko ty­le, by wstyd zakryło
Nie mam nic, prócz swe­go imienia

Bo pot­rzeb­ne było mieć do ko­go
Żal [...] — czytaj całość

wiersz • 31 grudnia 2012, 19:02

czy war­to grać z prze­ciw­ni­kiem, o którym wiemy że ma znaczo­ne kar­ty ? pew­nie od­po­wiedź brzmi "NIE" ...więc co zro­bić z tym cho­ler­nym lo­sem, opat­rznością czy jak to tam naz­wać ? odpuścić [...] — czytaj całość

myśl • 29 grudnia 2012, 12:25

no­cy bezgwiezdna
ok­ryj mnie swym mrokiem
i pozwól zapomnieć

zielo­nych oczu blask ... 

myśl • 27 grudnia 2012, 20:37

noc cicha, noc święta

co­raz więcej pus­tych miejsc
każdej no­cy grudniowej
i to jed­no pus­te od lat

wokół stołu we­soły gwar
a dla mnie cisza zapada
na pus­tym krześle
co dla zbłąka­nego wędrowca
siadasz w bieli swych szat

i trwa ta chwila
naszej in­tymnej wieczerzy
wi­gilii tych świąt najpiękniejszych

jeszcze uśmiech da­jesz w prezencie
ula­tuje ma­giczna chwila
spoglądam za okno
i nu­cić zaczy­nam
o no­cy cichej kolędę 

wiersz • 26 grudnia 2012, 14:17

Wigilia

pier­wsza gwiaz­dka
śpiew kolęd
i słowa życzeń
niewypowiedzianych

ok­ruchy opłatka
jak dni minione
zdmuchnięte podmuchem
ot­warte­go okna
wspomnienie
i pus­te miej­sce przy stole

pat­rzę w niebo
myśl o tych co odeszli
nam świąt wesołych
a im spokój duszy 

wiersz • 23 grudnia 2012, 22:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Menu