aloya, ulubione teksty, strona 82

1591 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

póki miłość

tańcz póki noc trwa
z bla­dym świtem
ucichnie muzyka
więc nie ustawaj
tańcz ma miła
tańcz póki miłość trwa

ze­gar wy­bija północ
w ek­sta­zie sza­lonych nut
nie zwalniaj
jut­ro za­pad­niesz w sen

już gwiaz­dy bledną na niebie
wiec po­daruj mi ten ostatni
ta­niec umierającej miłości
i odejdź
a ja zniknę we mgle
budzące­go się dnia

słuchaj
cichnie muzyka
ze­gar wy­bija świ­tu godzinę

zgaszo­no światła
na par­kiecie za­padł mrok 

wiersz • 19 lipca 2012, 15:11

Żebry o nasionko

Czar­ne oczy dziec­ka
czar­ne śla­dy wy­palo­ne przez łzy
czar­ne lecz świecące nadzieją
iż niesiesz ciepło
a z nim małe na­sion­ko
za­sadzisz je w popiołach
zniszczo­nego dzieciństwa
by w tych oczach rosło
za­witło i wy­dało na­sion­ka
a oczy stały się
niebies­kie zielo­ne sza­re brązowe 

wiersz • 19 lipca 2012, 01:39

Ewo­luc­ja uza­leżnień

Uza­leżnienie od al­ko­holu często mu­tuje w następnym po­kole­niu w uza­leżnienie od miłości 

myśl • 18 lipca 2012, 00:50

nie wrócisz ...

zobacz
ma­leńki ptaszek
na parapecie

posłuchaj
pięknie śpiewa

kruszynę chleba
rzuć mu pod łapki

za­wiał wiatr
i on zer­wał się do lotu

dlacze­go płaczesz ?

on wróci
na pewno
gdy słońce budzić będzie dzień
a my
jak co rano
sta­niemy w oknie

dlacze­go płaczesz ?
to nie ty
łzy z moich płyną oczu

w mym ręku
ok­ruchy chleba 

wiersz • 16 lipca 2012, 22:30

moja ziemia ...

Górny Śląsk
to więcej niż ziemia
to jest ma dusza
krew płynąca w żyłach

sy­rena­mi fabryk
ser­ce me bije
dzwon­ka­mi szoli
zwożącej górników

pob­liskiej fary
dzwon czas odmierza
ko­lej­nych lat
mej ziem­skiej wędrówki

a gdy kres jej osiągnę
i zam­knę oczy po raz ostatni
niech prochy me złożą
w mej ukocha­nej ziemi

14.07.2012 

wiersz • 15 lipca 2012, 21:53

Alicja

wie­rzysz w czary
choć nie jes­teś Alicją
z od­ległej krainy

nie znasz Czarnoksiężnika
lecz pot­ra­fisz zamienić
godzi­ny w dni
dni w tygodnie
ty­god­nie w miesiące

milczenia…

nie masz różdżki
ani gru­bej księgi z zaklęciami
tylko…
te oczy i uśmiech…

ukochały mnie

czuję się jak żywe drzewo
które na wiosnę nie ob­rasta w liście
pragnie
ale nie może

nie ma dnia
że nie przemkniesz
po gałęziach uczuć
przy­gar­nięta trze­potem motylim

a mo­ja korona
leży u Twych stóp…

14.07.2012 

wiersz • 14 lipca 2012, 13:39

mięso armatnie

we mgle
życia skowyt
krwa­wy deszcz
nie da­je opamiętania

WAL­CZ !

co z te­go że nie chcesz ?

WAL­CZ !

do ręki dos­tałeś broń
więc idź
tam stroi ta­ki jak ty
w in­nym mundurze

WAL­CZ I UMIERAJ !

nie py­taj dlaczego
nie znaczysz nic

jutro
jak przeżyjesz
dos­ta­niesz medal

jutro

jak przeżyjesz

WAL­CZ ! 

wiersz • 12 lipca 2012, 19:01

ślady

śla­dami dni
śmie­chu bez fałszu
ma­leńkich radości
myśli me zdążają
do granic
naszej miłości

daw­no przebrzmiałe
ze­gara uderzenia
świ­tu we mgle
jut­ra niepewności
i dni w pełnym słońcu
bez świata szarości

po­wiedzą że błądzę
mi­raży drogą podążam
w zim­nej krypcie
życia szukam
obłędu po­całun­ku pożądam

nie biegnę po krawędzi
przeszłość nie jest przekleństwem
tyl­ko czasem
w blas­ku księżyca srebrzystego
widzę ruiny
i dwie pos­ta­ci mgliste
za ręce złączone 

wiersz • 11 lipca 2012, 19:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Adamo70