aloya, ulubione teksty, strona 82

1996 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

ślad wojny

mój przyjaciel
mój brat
padł na po­lu chwały
za oj­czyznę nieswoją
w cichej pocho­wany mogile

on nie wrócił
za­bił go jak on
bezimienny
może też leży
w tej zbioro­wej mogile
pod białym krzyżem
gdzieś na krańcu świata
a może tu
na naszej nekropoli
ty­le mogił
miej­sc śmier­cią znaczonych

mój brat
mój przyjaciel
nie wrócił z boju
kto za­pamięta je­go imię
a może ono przeminie
wraz ze mną ? 

wiersz • 28 czerwca 2013, 20:16

W og­niu cier­pienia har­tu­je się cha­rak­ter. Często też je­go ciem­na strona. 

myśl • 26 czerwca 2013, 21:06

donikąd

słońca na niebie
blas­ku co­raz mniej
co dnia
widzisz deszcz

jak­by słabiej
bi­je serce
oczy zasłania mgła
duszy skarga

płat­ki kwiatów
rosą pokryte
niczym kroplami
smut­ku piękna

a ze­gar wciąż bije
od­mie­rzając czas
tej wędrówki przez mrok
ciągłego odchodzenia 

wiersz • 24 czerwca 2013, 22:00

Związek to ciągła wal­ka o by­cie ra­zem, ważne by wal­czyć po tej sa­mej stro­nie barykady. 

myśl • 21 czerwca 2013, 22:37

samotność

ktoś nieistotny
ser­ce mu darował

śmiał się

mówił że
wielu go kocha

minęła sława
pieniądze

w sa­mot­ności
bu­tel­ki whisky
to­pi łzy
myśląc o tej
co ser­ce mu darowała

jemu
nie mamonie 

wiersz • 18 czerwca 2013, 22:24

Inni, przez to tacy sami

Każdy człowiek jest inny
Nie ma dwóch ta­kich samych
Jak płat­ki śniegu

Każdy człowiek jest in­ny
Jak kwiaty na łące
Na­wet pok­rzy­wa zakwita

Każdy człowiek jest inny
Choć prag­nie te­go samego
To szu­ka różny­mi ścieżka­mi

Każdy człowiek jest inny
I pot­rze­buje in­ne­go
Przez co ko­muś pot­rzeb­ny

In­sp. Starlight. 

wiersz • 18 czerwca 2013, 00:56

***

poez­ja to sa­mot­ność
świat niknący w chmu­rach
duszy de­likat­ne łka­nie
ser­ca na ta­cy da­wanie

poez­ja to ulot­ność
ro­sy krop­le na tra­wie
na gra­nicy no­cy i świ­tu
z każdym wer­sem przemijanie 

wiersz • 17 czerwca 2013, 15:52

wiary próba

jakże mam wierzyć
gdy raz kolejny
wiel­ki głaz na mnie
spa­da z łos­ko­tem ?

jakże się cie­szyć dniem
w la­biryn­cie korytarzy
gdzie słońcem jest
mi­got­li­wy ka­ganek ?

gdzie szu­kać pociechy
w piekła przedsionku
kar­miony pyłem
i zim­nych ścian łza­mi ? 

wiersz • 16 czerwca 2013, 07:11

miniatura (chciwość)

płynę rzeką
ludzkich łez nur­tem
w uszach wiatr
nie­szczęsnych za­wodzeń
ku ho­ryzon­to­wi
w szkarłat przyob­leczo­nemu
brze­gami ogień
niepos­kro­mionej zachłan­ności
w ni­cość ob­ra­ca
dzieło stworzenia 

wiersz • 15 czerwca 2013, 11:36

poranny ból, nocy ulga

świ­tem szukam
śla­dy snów
nim słońce promieniem
za­bije je
świata obrazem
za­pachem kawy
za­da kłam
te­mu co mo­je w sercu
duszy spragnionej

nie ot­wieram oczu
choć widzę tyl­ko mrok
zniknęła góra
niknąca w nieboskłonie
za­tykam uszy
na ptaków po­ran­ny świergot
nie chcę słyszeć

nie chcę widzieć

nie chcę

tej klat­ki ze szcze­rego złota
więzienia
ułudy praw­dzi­wej wolności

nie chcę
nie

czymże jest sen
a czym jawa
czymże życie
a czym śmierć
czymże jest słodycz
a czym cier­pki smak

czymże istnienie
a czym nicość 

wiersz • 14 czerwca 2013, 13:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70