aloya, ulubione teksty, strona 82

2014 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Nie krzycz kiedy tłum krzyczy, krzycz kiedy tłum milczy! 

myśl • 24 lipca 2013, 22:38

śpiew Syren

sny
kil­ka ok­rutnych okruchów
no­cy koszmary
zle­wające się
w niemy film

krzyczę !

nikt mnie nie słyszy
zam­knięty w klat­ce obłędu
odpływam
na ok­ruchu szkła
tam gdzie Styks kończy bieg

sny
koszma­ry nocy
tonę w nich
bez­kres­nej czer­ni otchłani
ma­miony śpiewem
Sy­ren ... 

wiersz • 24 lipca 2013, 19:46

Grzeczni chłop­cy wy­ginęli, bo nie mieli ko­mu genów prze­kazać . 

myśl • 22 lipca 2013, 23:52

małe marzenia ...

kil­ka nut które koją ból
w tym świ­cie kochającym ranić

kil­ka nut które zat­rzy­mują czas
w tym pedzie donikąd

zag­raj proszę jeszcze raz
ta prostą me­lodie bez słów

kil­ka łez niczym balsam
dla te­go ser­ca które pękło na pół

zagraj
zag­raj jeszcze raz ta prostą
me­lodię bez słów 

wiersz • 21 lipca 2013, 11:28

nikt

mówiłeś że odejdziesz
to tyl­ko krok
ten pro­mień słońca
sma­kuje jak nigdy

podmuch
niosący wspomnienie

mówiłeś że to tyl­ko gra
niewar­ta bólu
ktoś ra­ni duszę
śmiejąc się w twarz

podmuch
niosący szeptanie

mówiłeś lecz nikt nie słuchał
kle­pali po plecach
że ni­by jest w porządku
śle­pi w swych egzystencjach

ktoś krzyknął
nim zgasło słońce 

wiersz • 20 lipca 2013, 09:55

Tęsknoty cień

Odtwórz

Za­nim pocznie się ko­lej­ny dzień
Czte­ry ściany wol­no chłoną czas
Tęskno­ta ma­luje znów Twój cień
Ser­ce ciąży, jak u szyi głaz

Zni­kasz gdzie głos sta­je się echem
Niosąc nieusłysza­ne słowa
Myśl nie zdążyła stać się grzechem
Prag­nień nie wyraziła [...] — czytaj całość

wiersz • 18 lipca 2013, 15:17

Ani

Jes­tem nikim
Bez Ciebie

na­wet nie potrafię
upaść na kolana
tyl­ko ciągle
spa­dam w dół

Bóg odeb­rał siłę w dłoniach
łzy nie kołyszą się w kąci­kach ust
od­dech ukrócił się
o kil­ka lat

o te kil­ka lat
za długo Cię kocham

przym­knę oczy i od­dam się Bogu
może on Ci kiedyś sam opowie
jak kochał Cię chłopak na ziemi
pisząc wier­sze i lis­ty niewysłane

mo­ja miłość do Ciebie
przy­pomi­na sy­zyfo­wy kamień. 

wiersz • 15 lipca 2013, 22:51

kwiat nocy (utwór o miłości)

różo czarna
daj poczuć swój chłód
otocz mnie ciszą
zabierz
te skraw­ki słów
bym zapomniał

czy znasz ból ?

nie zos­ta­wia nic
po­za trwaniem
egzystencją

różo !
z twych czar­nych płatków
tkam dywan
mroczną drogę ku ...

kwiecie nocy
wciąż pa­miętam !

czy znasz ...ból ? 

wiersz • 14 lipca 2013, 20:58

inny dzień

nie mów dzi­siaj
o miłości nic
po pros­tu idź
tam gdzie masz swój świat

jak­by nic ...

szko­da łez
zos­taw je na szcze­ry żal
gdy twój świat
będzie nie do zniesienia
a [...] — czytaj całość

wiersz • 8 lipca 2013, 18:50

sepia

i cóż mi zostało
prócz tych pa­ru zdjęć
w ko­lorze sepii
za­pom­niane twarze
przy­sięgi, ideały
sym­bo­le za­tar­te przez czas

słowa ulotne
tak szyb­ko przez wiatr porywane
choć wtedy
złącze­ni za ręce
z wiarą mówiliśmy

"na zawsze" 

wiersz • 7 lipca 2013, 10:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70