aloya, ulubione teksty, strona 82

1668 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Przejaśnienie

Twój blask roz­go­nił sza­re chmu­ry
Twój uśmiech wpadł jak pro­mień słońca
dzień zro­bił się jak­by mniej bury
oby tak da­lej trwał do końca

og­rze­wa me obo­lałe dłonie
po zim­niej no­cy zesztywniałe
od­da­la od życia agonie
czar­ne myśli już [...] — czytaj całość

wiersz • 27 września 2012, 21:25

ostatni seans

puść mi 
puść os­tatni raz
me­lod­ra­mat sprzed lat
obetrę łzę wzrusze­nia i pójdę
by pa­miętać jak to było
nim na ek­ra­nie po­jawił się na­pis

ko­niec ... 

wiersz • 26 września 2012, 20:58

Neila woła

Sie­dzi sama
Na sto­sie z ludzkich kości
Wpat­rując się w oczodoły
W których kiedyś
Błyszczały źrenice

Owi­ja sznu­rek wokół palca
To znów rozpuszcza
I tak w kółko
Gdy­bając
Że może gdy­by wcześniej…

Ty­le że dla nich jest za późno
By poz­wo­lili być so­bie szczęśliwym
By żyli według siebie
By ga­niali mo­tyle latem
I przys­tra­jali włosy liśćmi jesienią
Kiedy in­ni patrzyli

Szcze­rością człowiek nie zgrzeszy
Tęsknotą miłość pieczętuje
A od­wagą i czułością..
Ok­rzesze dłońmi naj­twar­dszy kamień

24.09.2012 

wiersz • 24 września 2012, 21:10

ulecieć

na chwilę
wzbić się
na skrzydłach

poczuć radość
uśmiech

po­daj mi rękę
ciepło

już nic
spokój duszy
ser­ce zwal­nia bieg

bez lęku
bez koszmarów
bez łez 

wiersz • 23 września 2012, 10:44

lęk

praw­da jest daleko
za ro­giem twe­go domu
lecz nie chcesz z niego wyjść
by poz­nać świat ja­kim jest
nie z ek­ra­nu telewizora
rek­la­mami trującym duszę

szczel­nie zam­knięte okna
by nie prze­niknął krzyk bólu
azyl czte­rech ścian
za­lany światłem moc­nych żarówek
za­bijających cienie
strachu gra­niczące­go z obłędem

dzwo­nek do drzwi
za­mierasz w niemym krzyku
na­tar­czy­wy dźwięk nie chce zamilknąć
już wiesz
nagłe od­prężenie ogar­nia ciało
z uśmie­chem po­ciągasz za spust 

wiersz • 22 września 2012, 16:54

Zimna noc

Przychodzi niekiedy ta­ka zim­na noc
Gdy księżyc na­wet cho­wa się za chmu­ry
Do przy­tule­nia zos­ta­je tyl­ko koc
A nadzieja ja­wi się ja­ko bzdu­ry

Z ciem­ności wyłaniają się de­mony
Twój umysł im to [...] — czytaj całość

wiersz • 20 września 2012, 08:29

Sta­ram się być człowiekiem, ja­kiego mi brak. 

aforyzm • 19 września 2012, 10:25

kilka słów o miłości

pi­sałaś o miłości
nikt nie pot­ra­fił jak ty
na­wet banał
ubierałaś w poez­ji aksamit

czytaliśmy
nie ro­zumiejąc nic

ból i rozpacz
no­ce z flaszką sam na sam
kil­ka gramów
ulot­ne­go szczęścia

ja­kiś blok na środ­ku osiedla
ktoś wte­dy krzyknął
biały anioł
na tle wie­czor­ne­go nieba

...

kil­ka kar­tek i słów parę
o miłości

nikt nie pot­ra­fił
jak ty 

wiersz • 18 września 2012, 21:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Adamo70