aloya, ulubione teksty, strona 82

1854 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Ty.

uwiel­biam, kiedy cho­wasz się
wie­czo­rami,
przy gasnącym kominku
pod swoimi powiekami

po­ruszając stru­ny gitary
nu­cisz pod no­sem melodię
kojącą tru­dy dnia


przechadzasz się uliczka­mi Paryża
rzu­cając mo­netę ka­tary­nia­rzo­wi
by za mo­ment ukoić skórę
po­wiewem mor­skiej bryzy
wy­ciągając dłonie ku słońcu
na szycie [...] — czytaj całość

wiersz • 26 marca 2013, 10:45

Tyl­ko od Ciebie za­leży ile jes­teś wart(a). 

myśl • 25 marca 2013, 22:25

ecce homo

poszedł bez skargi
a tłum wrzeszczał

"na krzyż !
na krzyż !"

i słowa
w czyn się obróciły
zrodzony
szedł na śmierć

"na krzyż !
na krzyż !"

wciąż słychać było
w opętańczym transie
jak man­trę powtarzali
chcąc by hańba
dob­ro pokryła

"na krzyż !
na krzyż !"

na górze
ręce mu przybili
a gdy skonał
ucichł wrzask tłumu

i drze­wo potępienia
miłosier­dziem zakwitło 

wiersz • 25 marca 2013, 20:26

Obojętność bar­dziej bo­li niż krytyka. 

myśl • 23 marca 2013, 12:23

dotknij

dot­knij mej duszy
nim spa­li ją
gorączka mych snów
za­nuć kołysankę
uko­jenia nut

mrok
noc bez gwiazd
klat­ka za klatką
bez słów czar­no biały film

ko­lej­na butelka
nek­ta­ru zapomnienia
w tu­nelu bez końca
podążam po omacku
za­topiony w nicości
marzeń niespełnionych

skąd deszczu krople
(ok­na zamknięte)
twarz sma­gają bez litości
w do­mu obłędu
ciszy ogłuszającej

przyjdź
i duszy mej dotknij
ten je­den raz
niech spo­koju zazna
nim noc przeminie 

wiersz • 23 marca 2013, 11:09

oni i tłum

zaklęci
wśród tłumu
zagubieni
przy­tule­ni stoją
gdy gwiazd miliony
słońca blask
tyl­ko oni
pośród kwiatów polnych
i bieli zimy

pocałunek
między ser­ca uderzeniami

a świat
wciąż wiruje
jak wczoraj
tak i jut­ro nie ustanie 

wiersz • 22 marca 2013, 22:56

Prosząc o zro­zumienie, często pro­simy o po­mocną dłoń. Ta dłoń ważniej­sza niż rozgrzeszenie.

in­sp. myśl Starlight. 

myśl • 20 marca 2013, 11:04

bez happy endu

zag­raj
kil­ka nut

zag­raj
nim zgasną
ref­lekto­ry na sce­nie
naszych dni

nie będzie braw
wi­dow­nia dzi­siaj pus­ta
w teat­rze cieni
dra­matu i ko­medii

zag­raj
póki palą się światła
nim kur­ty­na nie opadła [...] — czytaj całość

wiersz • 19 marca 2013, 17:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Adamo70