aloya, ulubione teksty, strona 82

1936 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Su­mienie szpiegiem moralności. 

aforyzm • 5 stycznia 2013, 12:22

mówiłaś

mówiłaś

gdy świat wirował
blas­kiem mi­lionów gwiazd
ko­lorów tęczy
w krop­lach fontanny

mówiłaś

gdy słowa zagłuszał
szum fal
i mew krzyk
na skra­ju mola
orłow­skiej plaży

mówiłaś

gdy ciszę
rytm serc łamał
za­pachem ka­wy odurzonych
u pro­gu no­cy nieprzespanej
i tęskno­ty dnia
wi­tane­go chłodem poranka

mówiłaś

kłamstwa

mówiłaś

a ja
wierzyłem 

wiersz • 4 stycznia 2013, 18:59

na przełomie ...

po­daj rękę
ociem­niały starzec
podąża nocą
by po­kazać ci świat
niez­na­ny
w cza­sie zat­rzy­many

daj się pop­ro­wadzić
nie bój się
zo­bacz niebo
pod po­wieka­mi
gdy słońce blak­nie
ko­lora­mi czer­wieni

gdzieś za lękiem [...] — czytaj całość

wiersz • 2 stycznia 2013, 09:29

Pa­radoks dziś u Kartezjusza,
myśli, więc nie ma Mariusza 

aforyzm • 2 stycznia 2013, 09:22

nau­czyć się la­tać
dać po­nieść
wiat­ro­wi nadziei
marzeń szep­ta­nych
zlękniony­mi us­ta­mi

SZCZĘŚLI­WEGO NO­WEGO 2013 ROKU 

myśl • 1 stycznia 2013, 15:13

* * *

Spot­kałem w życiu anioła
Który nie raz upadał
I nie wszys­tkiemu sta­wiał czoła

Ale zaw­sze się z ko­lan pod­no­sił
Choć skrzydła so­bie połamał
Zaw­sze nadzieję w ser­cu no­sił

Pi­sał myśli, wier­sze, poema­ty
Bo [...] — czytaj całość

wiersz • 1 stycznia 2013, 11:14

Nazywam siebie niewybaczalnym *

Jes­tem, a jak by mnie nie było
Nie mam echa, nie rzu­cam pra­wie cienia
Je­dynie tyl­ko ty­le, by wstyd zakryło
Nie mam nic, prócz swe­go imienia

Bo pot­rzeb­ne było mieć do ko­go
Żal [...] — czytaj całość

wiersz • 31 grudnia 2012, 19:02

czy war­to grać z prze­ciw­ni­kiem, o którym wiemy że ma znaczo­ne kar­ty ? pew­nie od­po­wiedź brzmi "NIE" ...więc co zro­bić z tym cho­ler­nym lo­sem, opat­rznością czy jak to tam naz­wać ? odpuścić [...] — czytaj całość

myśl • 29 grudnia 2012, 12:25

no­cy bezgwiezdna
ok­ryj mnie swym mrokiem
i pozwól zapomnieć

zielo­nych oczu blask ... 

myśl • 27 grudnia 2012, 20:37

noc cicha, noc święta

co­raz więcej pus­tych miejsc
każdej no­cy grudniowej
i to jed­no pus­te od lat

wokół stołu we­soły gwar
a dla mnie cisza zapada
na pus­tym krześle
co dla zbłąka­nego wędrowca
siadasz w bieli swych szat

i trwa ta chwila
naszej in­tymnej wieczerzy
wi­gilii tych świąt najpiękniejszych

jeszcze uśmiech da­jesz w prezencie
ula­tuje ma­giczna chwila
spoglądam za okno
i nu­cić zaczy­nam
o no­cy cichej kolędę 

wiersz • 26 grudnia 2012, 14:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Adamo70