aloya, ulubione teksty, strona 82

1988 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Mieć u bo­ku ko­bietę, która czu­je się piękna, to jak zag­ry­zać szam­pa­na truskawkami. 

aforyzm • 16 lutego 2013, 12:44

szeptanka

szep­czesz
de­likat­ne słowa

więc skąd ten ból
uk­ry­ty
między ni­mi ? 

jeszcze wczo­raj
była wie­czność
zbyt długo

szep­czesz
de­likat­ne słowa
a za ok­nem

za­pada zmie­rzch ... 

wiersz • 15 lutego 2013, 21:46

jak mgła

w par­ku
pośród drzew
bielą przykrytych
za­tańcz ze mną
ten
os­tatni raz

jak mgła

do­tyk twój
z lo­du upleciony
wirujesz
nie do­tykając ziemi
tyl­ko ja
wiem że jes­teś tu

niczym mgła
całunem skrywająca
me serce

nie od­chodź
jeszcze mu­zyka trwa
tak­ty serca
nie umiejące­go zamarznąć
niech trwa
ten taniec

a ty
niczym mgła
skryj ma rozpacz
i łzy 

wiersz • 14 lutego 2013, 12:00

Sko­ro tu­taj jes­teś, piszesz to znaczy, że tli się w To­bie is­kier­ka nadziei. 

myśl • 13 lutego 2013, 09:45

Pożądając więcej niż pot­rze­buje­my, nie zauważamy,
jak po­woli tra­cimy to, co już mamy. 

myśl • 12 lutego 2013, 09:04

praw­da ...czym jest ? jeżeli skłamiesz a ja Ci uwierzę to jest praw­da ? bo jeżeli Ci wierzę to uz­naję że nie kłamiesz ...więc praw­da jest su­biek­tywna ? mówisz że su­mienie Ci [...] — czytaj całość

myśl • 10 lutego 2013, 22:24

Ko­biecy pun­kt widze­nia, na­wet pop­rzez męską op­tykę rzu­ca no­we światło na męskość.

in­sp. Alinka241x 

myśl • 10 lutego 2013, 00:13

prywatne sam na sam

Proszę o wy­rozu­mialość w czy­taniu:) Tek­st z tych "piek­niej­szych lat" . Opi­nie mi­le widziane, może uda mi sie do­kończyć his­to­rię:) Poz­dra­wiam, miłego czytania!
Wiel­ki bu­dynek. Jeszcze więcej ludzi. Set­ki gestów. Ty­siące słów. Miliony [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 lutego 2013, 16:58

nie zmienia się nic kochana..

na­wet nie wiesz jak ciężko
być kamieniem
który kochać potrafi

roz­bi­ty set­ki razy
na ty­siące kawałków
za każdym razem
o Two­je serce

nie pot­ra­fię patrzeć
jak błyszczysz się
w je­go oczach

chciałem być wszystkim
i liściem
i ścieżką w lesie
wiat­rem w Twych włosach

ukochałem Cię po­nad siebie
po­nad wszys­tkich ludzi

nie umiem zardzewieć
jak ta sta­ra miłość
i uk­ryć się
gdzieś pośrod­ku wszystkiego

byłaś wszys­tkim, jesteś
pew­nie o tym wiesz

prze­lewam Cię na kar­tki wieczorami
by za dnia no­sić je w kie­szon­ce koszuli
tej na sercu…

07.02.2012

Odtwórz  

wiersz • 7 lutego 2013, 23:32

Na miłości nieje­den połamał zęby mądrości 

aforyzm • 7 lutego 2013, 14:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

szpiek