aloya, ulubione teksty

1985 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Większość ka­walerów to mi­nima­liści, większość mężczyzn byłaby mi­nima­lis­ta­mi gdy­by nie kobiety. 

myśl • przedwczoraj, 17:37

Moja bogini ...

Chciałaś bym był skalą
Al­bo twar­dym jak ściana
O którą się opierałaś
Gdy nie umiałaś już tańczyć
Jak ktoś ci zagrał

Chciałaś bym był skałą
Gorąca w dzień od słońca
A po zachodzie zimną
By os­tudzić gorąca krew

Chciałaś bym był [...] — czytaj całość

wiersz • 15 października 2017, 14:27

Pol­ska men­talność - Naj­le­piej znam się na tym, z czym nie mam do czynienia. 

myśl • 6 października 2017, 17:42

Hetero hipokryzja

Choć mo­je życie to breja
Nie widzę bel­ki w swoim oku
Na­pietu­je cudze zło u geja
Choć sam podążam w mroku

Idę na seks dla przyjemności
Za dwie stówki do prostytutki
Gej ro­bi to po pros­tu z miłości
I [...] — czytaj całość

wiersz • 28 września 2017, 21:38

szept

pod błęki­tem nieba
na dróg rozstaju
pod krzyżem z mchu
szeptałem
ser­ca uderzeniami

nocą
pod gwiazd kotarą
w ciszy bezkresu
wiat­rem owiewany
szeptałem
ser­cem obumarłym

nie słyszałaś
dla świata umarłaś
a ja wciąż szeptałem
ser­cem niepogodzonym
w pus­tce zanurzonym
miłości wyznania 

wiersz • 23 września 2017, 12:24

Większość ludzi to ma­sochiści, ale nie do te­go stop­nia by się do te­go przyznać. 

myśl • 23 września 2017, 10:37

Paradoks
Czci­my bo­haterów, którzy prze­lewa­li krew za wol­ność, a od­da­jemy ją państwu, kościołom i prze­de wszys­tkim te­mu "co ludzie po­wiedzą" bez zastanowienia 

myśl • 22 września 2017, 21:12

Tak Bóg umiłował wol­ność człowieka, że dał mu in­te­lek­tualną możli­wość nie wie­rzyć w Niego 

myśl • 19 września 2017, 23:27

Mówią ma­gis­tra vi­tae est - his­to­ria nau­czy­cielką życia i mówią, że uczy­my się na błędach. Bądźmy kon­sekwen­tni. His­to­ria głoszo­na na baczność, przy akom­pa­niamen­cie hymnów śle­po chwalących bo­haterów nicze­go nie nau­czy.
insp:
Odtwórz
Odtwórz  

myśl • 16 września 2017, 16:14

Polski sport narodowy

W spor­cie, zarówno w nogę i w siatkę
Gra idzie nam ogólnie w kratkę
Jest jed­nak ta­ki sport narodowy
W którym nasz naród jest morowy

Jeśli chodzi o w cudze życie w.p.i.e.p.r.z.a.n.i.e
to biją świato­we re­kor­dy panowie [...] — czytaj całość

wiersz • 16 września 2017, 09:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek