aloya, ulubione teksty

2032 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Na nic osy fi­gura, gdy osy też natura 

myśl • wczoraj, 10:55

Pieniądze + sława = ko­biet obława 

myśl • 10 czerwca 2018, 16:40

Kto pa­li fa­je, te­mu nie staje 

aforyzm • 4 czerwca 2018, 21:21

Krystyna

Pa­ni po­seł Krystyna
To bo­jowa dziewczyna
Od dziec­ka jest już taka
że gdy widzi lewaka
chce mu ur­wać ptaka
A gdy le­wakiem jest kobieta
W ruch idzie sztacheta

By le­wac­two się nie mnożyło
I le­piej się Po­lakom żyło

Seks i ona [...] — czytaj całość

wiersz • 2 czerwca 2018, 15:19

Gdzie trzy ba­by, tam woj­na na czte­rech frontach 

myśl • 30 maja 2018, 04:19

Zy­cie jest jak szklan­ka ... twar­de, kruche, tlucze sie i czym je wy­pel­niasz, to mu­sisz wypic 

myśl • 26 maja 2018, 18:52

* * *

Mam, tak sa­mo jak ty
Zda­nie swo­je, a z min
Naj­piękniej­szy swój świat
Bu­duję go każde­go dnia
A nocą, gdy nie przychodzą sny
Zat­rzy­muję ten czas 
Ry­suję słowa­mi swój świat
by ktoś zo­baczyć go mógł

I na skrzydłach jak ptak 
Będę le­ciał co sił 
Tam, gdzie mo­je sny, 
I tu­tej­sze ko­loro­we dni  

wiersz • 21 maja 2018, 11:34

Na stałe za­pisa­li się w naszym ser­cu, nie ci ludzie, którzy mają szczególne cechy fi­zyczne, czy cha­rak­te­ru, ale ci co przez swoją obec­ność i ges­ty zmieni­li nasze życie i sposób pos­trze­gania świata 

myśl • 21 maja 2018, 11:25

Naszła mnie chęć na śledzie, to te­raz jes­tem w biedzie 

myśl • 19 maja 2018, 11:26

* * *

Cho­rych nawiedzać,
na ka­teche­zie tłukli
pus­ty ko­rytarz szpitala
a ludzie w kościele

Nasz no­wy dom
le­wac­ka tv, reklama
No­wy pom­nik Jezusa
kto wy­pełnia Je­go wolę ?

Czy Ma­ria zaw­sze dziewica
Teolo­giczna ginekologia
Us­ta prze­pełnione dyskusją
Kto na­kar­mi głodujących

Piel­grzym­ka za pielgrzymką
Ludziom nie bra­kuje czasu
Dziadek [...] — czytaj całość

wiersz • 8 maja 2018, 12:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek