aloya, ulubione teksty

2064 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

O drogę do ce­lu py­taj tych, którzy go osiągnęli, jak żyć py­taj ludzi szczęśliwych 

myśl • 14 września 2018, 21:46

Dob­ry fa­cet nie jest dob­ry(m par­tne­rem) dla każdej kobiety 

myśl • 13 września 2018, 13:42

Kiedyś to kurła było

Kiedyś to kurła było...
Od­ro­binę ciała się pokazało
I na biuścik, na nóżkę
Wszys­tkie spra­wy się załatwiało

Od­pięlam parę guzków
I poszłam raz do rzeźnika
dos­tał na wi­dok bius­tu bzika
Co dzien­nie miałam schabowe
Choć były pus­te półki sklepowe

Kiedyś to [...] — czytaj całość

erotyk • 7 września 2018, 15:22

Kult oso­by szkodzi war­tościom, który­mi żyła 

myśl • 7 września 2018, 14:16

Płacę więc wy­magam, kry­tykuję, choć im nie wierzę
https://wolnemedia.net/ile-nas-kosztuje-kosciol 

myśl • 7 września 2018, 13:28

Sięga­my po al­ko­hol nie dla te­go, że lu­bimy ka­ca... ko­biety wolą dupków, nie dla­tego że lu­bią być porzucane...
In­sp. https://youtu.be/iA7H-5s0CKE
PS. Nap­rawę faj­ny ksiądz :-) 

myśl • 1 września 2018, 10:02

* * *

Zaw­sze byłem heretyk
Z Bo­giem lu­biłem prze­bywać sam
Ja, On i szum wiatru

Ksiądz py­tał o stusunki
z moim penisem
Bo to był główny GRZECH
I miał większą wagę niż Bóg
Bo Bóg był tyl­ko tłem

Nie py­tałem gdzie jest [...] — czytaj całość

wiersz • 31 sierpnia 2018, 11:15

Kłam­stwo jest narzędziem pra­cy po­lityków i prawników.
In­sp. Zbig­niew Hołdys
https://youtu.be/k_V7lHOLdYA 

myśl • 27 sierpnia 2018, 21:59

Polska kibolska

Pękają szy­by, trzęsą się ściany
Czyżby zaata­kował nas naród wyb­ra­ny ?
Burzą sie wit­ry­ny i przystanki
To ONR szy­kuje się do partyzantki

ref.
To idzie młodzież,
młodzież wszech... kibolska
Że strachu trzęsie się,
trzęsie cała Polska

Lecą ka­mienie i [...] — czytaj całość

wiersz • 25 sierpnia 2018, 16:01

Naj­większą po­mocą od Bo­ga jest kop­niak w doopę 

myśl • 18 sierpnia 2018, 16:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek