aloya, teksty znajomych

1185 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

1-dynka

Zap­ragnąłem być ułamkiem
pod je­dynką w deszczu stać
być sa­mot­nym tak jak ona
poczuć każdy sza­ry blask.

Zap­ragnąłem wejść w jej buta
poczuć ten sa­mot­ny świat
to­warzyszyć jej codziennie
pat­rzeć jak podąża czas.

Zap­ragnąłem być jedynką
sa­mot­ności czując smak
zni­ka każdy dzień tygodnia
niech to licho, jakże tak? 

wiersz • 16 października 2017, 18:15

Takie tam...

Wiara, miłość, przy­jaźń... tak trud­no w dzi­siej­szych cza­sach ot­worzyć się w pełni i wy­ra­zić te jakże piękne uczu­cia pros­ty­mi słowa­mi, tak z głębi ser­ca... Jeszcze trud­niej jest żyć w zgod­nie ze swoimi [...] — czytaj całość

felieton • 11 października 2017, 09:42

Przek­raczać granice...
Aby zdo­bywać Hi­mala­je trze­ba od­wa­gi, aby chodzić do hos­picjum trze­ba jeszcze pokory... 

aforyzm • 1 października 2017, 18:29

...

Czy to możliwe
aby kwiatek wiosenny
delikatny
wśród ku­kurydzy wykiełkował
nieodporny
na chłód i ziemię nijaką
zak­witł ?

Jeśli kochasz uwierzysz
bo miłość jest po to
by sil­ny mógł słabe­go chronić
niczym anioł stróż
otaczać piękno opieką
przy­tulać je
i dźwi­gając zaw­sze ku słońcu
wspólnie życie przeżyć... 

wiersz • 26 września 2017, 19:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18