aloya, teksty z lutego 2012 roku

18 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Pani nocy

O Pa­ni No­cy z war­koczem złotym jak księżyca blask.
Odziana w szma­rag­dy i krop­le wie­czor­nej rosy,
Spoglądasz na ten ziem­ski świat.

Spa­cerując wśród gwiez­dnych alejek,
Nu­cisz cichut­ko me­lodię snu,
A wiatr łagod­nym swym po­wiewem do ludzkich unosi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 29 lutego 2012, 10:42

Anioł

Wróć z da­leka mój Aniele wróć z niebiańskiej drogi.
Niech ptak nadziei Cię przy­wie­dzie tu na ziem­skie progi.
Jest ty­le złama­nych serc ok­ryj je sreb­rny­mi skrzydłami nadziei.
I za­bierz w przes­trzeń przetrwania.

Gdy oczy płaczą widać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 19 lutego 2012, 13:48

myśli

Myśli me błądzą w la­winie uczuć.
Pochłonięte przez ot­chłań bezsilności,
wy­pełzają pod­sy­cone is­krą tęsknoty
i wpa­dają wprost pajęczą sieć miłości.

Opląta­ne bro­nią się,
lecz potężny pająk miłości,
za­cis­ka je wokół siebie co­raz bardziej.
Bied­ne me myśli pod­dają się,

I zaczy­nają kochać ko­goś bez ograniczeń,
miłością czystą, piękną lecz beznadziejną.
Bo cóż z te­go, kiedy nie ma "Je­go"Wie­dzieć nie może
Dzieli nas og­romne życia morze. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 18 lutego 2012, 14:26

Magia zdrowia

Zdro­wie - ja­kież to piękne słowo
Ma­gią płonące.
-Po­wiedz, cóż może być cen­niej­sze­go od Ciebie?
-Czyżby bo­gac­two, diamen­ty, ucie­chy życia?
-tak wiem to wszys­tko zachwyca.
-ale cóż po nich, gdy nag­le od­chodzisz niespodziewanie,
cza­sami na małą chwilkę,
a mimo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 lutego 2012, 12:09

wiosna

Jest śro­dek zi­my a ja widzę wiosnę.
Ty­siące bar­wnych ptaków i kwiaty na łące.
Zna­lazłam polną ko­niczynkę taką czystą zieloną
Po­ranną rosą skropioną

Widzę pol­ne ma­ki pok­ry­te krwistą czer­wienią
I chab­ry niebies­kie jak bez­chmur­ne niebo
Stok­rotki o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 16 lutego 2012, 14:51

Wspom­nienia są dru­gim życiem do które­go zaw­sze można wrócić. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 lutego 2012, 09:37

Tylko Ty

Tyl­ko Ty jes­teś ze mną co dzień.
Tyl­ko Ty mówisz mi, -Kocham Cię.
Tyl­ko Ty tyl­ko Ty mo­je "SERCE"

Tyl­ko Ty każdy smu­tek mój znasz
Tyl­ko Ty umiesz szczęście mi dać
Tyl­ko Ty tyl­ko Ty "SERCE"moje.

Tyl­ko Ty po­całun­kiem wi­tasz mnie.
Tyl­ko Ty roz­we­selasz każdy dzień.
Tyl­ko Ty tyl­ko Ty mój Kochany.

Tak, - Skar­bie mój Kocham Cię
Wiem , w dłoniach Twych zam­knę się
I już nig­dy, nig­dy nie opuszczę Cię. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 lutego 2012, 22:52

Wspomnienia z dawnych lat

Z góra­mi, za la­sami cza­su -
Gdzieś, gdzie wiatr swą sie­dzibę ma.
Żyła mo­ja kocha­na Babcia.
A wraz z nią żyłam ja.

Były to piękne czasy.
I la­ta spędzo­ne z nią.
Wte­dy, ja­ko dziecko,
Od­dałam jej miłość swą.

Nau­czyła mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 12 lutego 2012, 10:56

ŻYCIE

Są ta­kie dni gdy ze śmie­chu płaczemy
I są ta­kie dni gdy w swym smut­ku toniemy
Bo są ta­kie dni gdy na ja­wie śnimy
I by­wają też ta­kie gdy się budzić nie chcemy
 [...] — czytaj całość

wiersz • 11 lutego 2012, 12:19

Niewidzialna dusza

Idę do Ciebie drogą księżycową
Idę pośród gwiazd ob­sy­panych złotym pyłem
Biegnę z błys­ka­wicą po niebie tańczącą
Podążam za szu­miącym w górach wiatrem

Uj­rzysz mnie w taf­li oceanu błękitnej
Usłyszysz w śpiewie ptaków fru­wających pod słońcem
Dot­knę Cię spa­dającym z drze­wa listkiem
Przy­witam zer­wa­nym w po­lu pol­nym kwiatkiem

Będę Twym uśmie­chem gdy smu­tek Ci dokuczy
I przy­tulę tak spo­koj­nie niewidzialnie
Będę Twoim echem gdy nikt Cię nie usłyszy
I od­po­wiem Ci ser­cem tak przjażnie 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 10 lutego 2012, 11:01

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku