aloya, teksty z maja 2012 roku

10 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Nie prowadź mnie...

Nie pro­wadź mnie lasem
Gdyż za­ginę w ciszy snu
I usłyszysz tyl­ko cza­sem
Bi­cie ser­ca w leśnym mchu.

Nie pro­wadź mnie górą
Bo od­frunę jak błękit­ny ptak
i uj­rzysz cza­sami nad chmurą
niebies­kie piórko mój znak

Nie pro­wadź mnie doliną
Bo w pol­nych kwiatach za­gubię się
i tyl­ko brzo­zy zaszumią
Piękną pieśń w Twoim śnie.

Pro­wadź mnie lo­tem skowronka
Pro­wadź cho­pina walcem
Pro­wadź pro­mykiem słonka
Pro­wadź słod­kim marzeniem

A nie zaginę...
Sec­ret Gar­den - Nocturne 

wiersz • 20 maja 2012, 19:08

Wyznanie

Nie chcę już roz­ma­wiać
O chwi­lach które prze­minęły
To już przeszłość
Stra­ciłam całe szczęście, które wiązałam z Tobą
Nie masz już nic do po­wie­dze­nia
Zwy­ciężyłeś
Stra­ciłam wszys­tko
Wi­dać to zwy­cięstwo było moim [...] — czytaj całość

wiersz • 18 maja 2012, 10:53

Ach Mamo...

Ach... ma­mo gdzie jes­teś?
Kiedy noc jest tak ciem­na.
Czy blis­ko... czy da­leko?
Jes­teś niczym anioł
Płyniesz w obłokach
Płyń... Ma­mo płyń
Po­daj ser­ce na dłoni
Jak daw­niej, w dziecin­nych la­tach
Weź [...] — czytaj całość

wiersz • 17 maja 2012, 08:43

Idę brzegiem...

Niebiańska muzyka
Uno­si się w powietrzu
Niczym za­pach lawendy
Słyszę szum morza
I z wiat­rem niesione wspomnienia
Zapłakała cisza a ser­ce zadrżało
Na wiet­rze unoszą się myśli
Płyną do Ciebie spienioną falą
Studzą uczucia
By nie spłonęło serce
Idę brze­giem
Czuję do­tyk ciepłych słów
A na us­tach słodycz z tam­tych dni
Twój ob­raz wma­lowa­ny w serce
Za­tańczył w oczach
Przy­wołany tęsknotą
I po­zos­tał tyl­ko Duszy krzyk
W od­chodzącym dniu
I bo­les­na pamięć
Zam­knięta w ciszy snu

En­nio Mor­ri­cone - Le vent, le cri 

wiersz • 16 maja 2012, 10:38

Czas mnie woła

Kocha­nie
czas mnie woła
Muszę odejść
Nie żeg­naj mnie
Będę tam
Po dru­giej stro­nie świata
To tak blis­ko i tak da­leko
Tyl­ko miłość wskaże Ci drogę
W noc ciemną usłyszysz pew­ne­go dnia
Ser­ca bi­cia echo
Będę [...] — czytaj całość

wiersz • 8 maja 2012, 18:50

A ja Ci świat wyśpiewam

To nic że za ok­nem deszcz i wiatr
To nic że słońce się smuci
Ja wyśpiewam Ci cały świat
We wszys­tkich ko­lorach wiosny

Krop­le deszczu w diamen­ty zamienię
Za­pachem la­su na­maluję tęczę
Marze­nia w kwiatach bzu ukryję
A usta [...] — czytaj całość

wiersz • 7 maja 2012, 09:58

Białe łabędzie

Białe łabędzie
niczym ser­ca zaklęte
wypłynęły na jezioro.

Ich biel urzekającą
łagod­ność tak emanującą
podzi­wia każdy z nas.

Płyną po wodzie przejrzystej
pełne miłości ta­kiej bos­kiej i czystej
łącząc swe dusze.

A śpiewem anielskim
uko­jenie niosącym
na­dają życiu sens.

Aby usłyszeć ich śpiew
trze­ba duszę białą i czystą mieć
i ser­ce i słuch.

A myśli uniosą się na wietrze
jak te białe łabędzie
cze­kając na spełnienie. 

wiersz • 6 maja 2012, 12:53

Jak dawniej

I znów zak­witły kasztany
W blas­ku słońca w ziele­ni traw.
Na ławeczkach za­kocha­ne pary
Po­całun­ka­mi upiększają świat.

Ser­ca się budzą roz­kwi­tają marzenia
Złote plaże roz­sy­pały już ciepłe piaski
Jak bar­wna tęcza wi­rują pragnienia.
A Wisła nu­ci pieśń o miłości.

Przybądź [...] — czytaj całość

wiersz • 3 maja 2012, 20:50

Idę w świat

Idę w świat
Podążam za ty­siącem diamen­to­wych gwiazd
Za­bawiam się z księżycem pośród ciem­nej nocy
Za­tańczę z cieniem w blas­ku zorzy
Po co mi łzy
Do­pasuję się do świata z me­go snu
A sen­ny anioł
Zet­rze tęsknotę z mo­jej roz­dartej duszy
I do­tykiem ciepłych ramion
Uniesie ku do­linie ciszy i spokoju
Tam opar­ta o skały marzeń
Nie do­tykając ziemi
Pof­runę wprost w ra­miona słońca 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 2 maja 2012, 23:52

Nadzieja

Dziś ra­no przez ok­no wpadła do mnie nadzieja.
Usiadła na fi­ran­ce jak wielo­bar­wny motyl.
Zat­rze­potała skrzy­dełka­mi sypnęła ma­gicznym pyłem
Jak by chciała w me ser­ce za­puścić korzenie.

Zadrżały me myśli w głowie zaszumiało
Po­witałam gwiazdę po­całun­kiem śpiewnych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 1 maja 2012, 22:51

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku