aloya, teksty z września 2015 roku

15 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest aloya.

Zatańcz

py­tasz czy warto
je­sienną porą szu­kać lata

w deszczo­wej kałuży
umoczyć kos­mki włosów

od­po­wiem ci warto

więc

za­tańcz z życiem
piękny walc

weź pod rękę
lo­su kwiat
i idź

idź tam
gdzie ser­ca rytm
cię poprowadzi

przez górzys­te szlaki
nie dostępne dotąd
skąpa­ne w dzi­kości natury

przez do­liny pok­ry­te tęczą
blas­kiem słońca obmyte

przed­rzyj się przez
gęstwinę wil­czych spojrzeń
błądzących w ciem­nym lesie

nie oglądaj się wstecz nie
bo do­padną cię
uto­pią w stud­ni złudzeń

przet­rzyj szlak włas­nej duszy
i nie bój się
ona kocha

i błaga
za­tańcz z życiem
jeszcze raz 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 września 2015, 06:25

Wcielony anioł

Wcielo­ny anioł

Kochanie
śpiewasz o miłości

pieśń która trwa

ona jest ptakiem
na swych skrzydłach uniesie

do wie­czność bram
za­bierz mnie tam

gdzie wolność
i brak łez

nie ważne co myślę
liczy się to co jest

a wiem ze kochasz
oczy mówią wszystko

duszę prześwietliłam
i wiem

aniołem jesteś
przyo­dziany w ciało

choć nie chcesz
nim być 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 września 2015, 05:57

Dotknij mnie

dot­knij mnie
jak kiedyś
z przed lat

nie żałuj uczuć
ni pocałunków

przeprowadź
na dru­gi brzeg
w młodości świat

spraw

bym zapomniała
kim jestem

chcę tańczyć dla ciebie
przy blas­ku księżyca

boso

skąpana
w noc­nej ro­sie miłości

pragnę

w gęstwi­nie marzeń
od­na­leźć to
co zgu­biłam kiedyś

gdy biegłam
do ciebie

pamiętasz 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 września 2015, 08:29

Wartość życia

biegnę
aby być daleko
od siebie samej

zaplątać się
w pajęczynę
wie­czne­go snu

i wal­cząc usnąć
w księżyco­wej mgle

przepraszam
istnienie

nie ob­raź się na mnie
chcę spać
po­wiąza­na życiem
do końca świata

nie boję się czarta

a ty
o śmierci
zag­ra­my w ot­warte karty

ukarzesz granice
za życie

wiem przeg­rasz ze mną
bo jes­tem raj­ską Ewą

nie straszna mi pokusa
wiara jest ważna

od­wa­ga jest pomstą
za miłość
która zwy­cięży tchórzy

gra war­ta świeczki

o zgub­na śmierci
za­bierasz ciało

ale nigdy
nie zdobędziesz
duszy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 września 2015, 08:27

Jesteś mój

podejdź
dotknij
nie bój się
za chwilkę zapomnisz
mroźny strach
roz­grzeję two­je myśli
do tem­pe­ratu­ry słońca
za­pachną erotyzmem
obezwład­nią każdy
żywy nerw na ciele
sta­niesz się słodszy
od we­sel­ne­go tortu
to tyl­ko chwila
kochanie
jes­teś mój
na zawołanie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 września 2015, 08:08

Dotknij mnie

dot­knij mnie
mo­jego ja
poczuj wiat­ru szum
pioru­na blask
uchwyć w swo­je dłonie
błys­ka­wicą rozświetl
ciem­ność zbłąka­nych iskier
palących serce
roz­poznaj jedną z dróg
którą
nic już podpowiem 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 21 września 2015, 15:33

Tańcz

Tańcz

tańcz ze mną
obej­mij dłońmi
przy­tul serce
do serca
nie­chaj moc­niej zabiją
echem poniosą
naszą miłość
od won­nych traw
aż po wier­chy gór
niech sam Bóg
usłyszy głos
kochających się dusz 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 września 2015, 23:38

Sen

wyb­rałam się w sen
da­leki sen
choć przeminie
wiem
to na skra­ju lasu
wśród traw
po­jawi się cud
uj­rzę me marzenie
do­tykiem ust
poczuję smak
a za­pach namiętności
prze­nik­nie przez serce
dot­knie najdzikszych
za­kamarków wszechciała
świer­szcze zagrają
ra­dosną ho­sannę miłości
niebo ot­worzy głębię
w naszych oczach
połączą się łzy radości
i ni­by deszczem
zmyją resztki kurzu
pozostałym
po długim śnie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 września 2015, 21:32

Pęd życia

teraźniejszość
to to co pulsuje
w żyłach

lecz czer­wo­na krew
nic jeszcze nie znaczy

szyb­ko można ją zmienić
w biel lub w czerń

co­kol­wiek się zdarzy
zależy

przes­tań się dziwić
two­ja dro­ga jest przy tobie

a gdy zboczysz bezmyślnie
i wrośniesz jak chwast między róże
wyp­le­wią cię z korzeniami

uro­da nie zaw­sze znaczy piękno

zachwyt oczu jest mitem
który prze­ras­ta każdą chwilę
prze­mijającą na zawsze

por­waną wiat­rem w nicość

pa­mięć bo­li krwawi
lecz prze­mija bezpowrotnie

i cóż można powiedzieć

wys­tar­czy amen 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 września 2015, 18:23

Jeszcze nie wiesz

jeszcze nie wiesz
że jes­teś tak blisko

na tyle

aby dot­knąć pod­niebienia emocji
roz­pa­lić ogień na­miętności uśpiony
w za­ciszu pow­szed­nich dni

jeszcze nie wiesz
że szy­jesz mnie wzrokiem

jak łatkę

do kołnie­rzy­ka serca
aby bar­dziej czuć bliskość

nie wiesz że
ig­rasz z ogniem

który wkrótce obezwład­ni cię
jak me­duza swą zdobycz
pochłonie

jak ocean kroplę
słod­kiej wody

Jeśli kochasz
nie zwlekaj

pójdź za mną już teraz
życie jest świętością

więc ce­luj i wygraj
swoją nadzieję na juto

na zawsze 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 września 2015, 16:22

aloya

Unieś mnie jak wicher opadający listek w niepewność chwili

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku